Zorg voor een homo

Zorg voor een homo: professionele ondersteuning van christelijke LHBT’s

Uit onderzoek blijkt dat er een groep jongens en meisjes is die meer dan gemiddeld denkt aan suïcide bij de ontdekking van de eigen homo- of biseksuele oriëntatie. Dat speelt extra onder religieuze jongeren. Voor deze groep is onder beroepskrachten die hen professioneel kunnen ondersteunen nu nog te weinig kennis en handelingsperspectief voorhanden, terwijl de jongeren zelf vaak niet weten bij wie ze terecht kunnen voor goede psychosociale begeleiding. Het project ‘Zorg voor een homo’ heeft twee doelen. In de eerste plaats ontwikkelen wij in samenwerking met MOVISIE een toolkit voor professionele hulpverleners die psychosociale begeleiding willen bieden aan christelijke LHBT’s. In de tweede plaats zullen we een landelijk online overzicht ontwikkelen van hulpverleningsinstanties en zelfstandige hulpverleners die bereid en in staat zijn om op verantwoorde wijze psychosociale begeleiding te bieden aan christelijke LHBT’s.

2013: Handreiking voor hulpverleners

Cover toolkitDe projectgroep “Zorg voor een Homo” publiceerde in januari 2013 de handreiking “Geloven onder onder de regenboog: een handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders”. De publicatie is een uitgave van LCC Plus en Kenniscentrum MOVISIE en informeert en adviseert hulpverleners die cliënten ondersteunen in hun vragen rond geloof, seksualiteit en genderidentiteit. De digitale versie van de handreiking kunt u HIER downloaden.

De publicatie is later in 2013 ook “Geloven onder de regenboog” als boek verschenen. U kunt deze versie van de handreiking gratis bestellen door uw naam en adres te mailen naar het projectbureau van LCC Plus Projecten: info@lccprojecten.nl. U kunt hiervoor natuurlijk ook het Contactformulier op deze website gebruiken.

2014:  Lancering website hulpverlening aan christelijke LHBT’s: regenbooghulp.nl

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus heeft medio 2014 een website gelanceerd waar gelovige LHBT’s met vragen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit in contact kunnen komen met een hulpverlener. Het doel van de website is om bezoekers een overzicht aan te bieden van hulp die beschikbaar is: snel, in de buurt, en vanuit hulpverleners die feeling hebben met de geloofsachtergrond van de hulpvrager.

Zorg voor een homo - screenshot regenbooghulp kleinOp www.regenbooghulp.nl kunnen hulpverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, coaches, pastoraal werkers, predikanten, etc.) zich kosteloos registreren. Zij worden vervolgens opgenomen in een overzicht dat het mogelijk maakt dat mensen met vragen in slechts enkele muisklikken de hulp kunnen vinden die bij hen past. Op de regenbooghulp.nl staat ook de visie op hulpverlening aan christelijke LHBT’s die LCC Plus wil uitdragen en die hulpverleners bij registratie onderschrijven. Hierin staat aandacht voor de vragen en het perspectief van de hulpvrager centraal en wordt afstand genomen van hulp die mensen “verandert” of “geneest”.  U kunt het visiedocument hier inzien.

Hulpverleners die zich in de visie herkennen nodigt wij van harte uit zich te registreren op www.regenbooghulp.nl. Ook linken naar de website bevelen wij van harte aan.

12 december 2014: LCC Plus Projecten op Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid van Movisie

Op 12 december 2014 organiseerde Movisie een Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid . LCC Plus Projecten nam daar actief aan deel door het aanbieden van een workshop “Christelijke LHBT’s”. Het verslag van deze workshop kunt u inzien via deze link: Workshopverslag christelijke LHBT.