Welkom bij Eindpresentatie LCC Plus Projecten

Op vrijdagmiddag 17 april 2015 presenteert de alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus Projecten de resultaten van de projectperiode 2012-2015. Tijdens deze eindpresentatie geven de LCC Plus Projecten een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten aan het ministerie van OCW, de betrokken partijen en de eigen achterban. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.
Op het gebied van hulpverlening, onderwijs, de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen en de zichtbaarheid van christelijke LHBT’s in Oost-Europa zijn belangrijke stappen gezet. Meer informatie over de Eindpresentatie vind je in deze flyer.. De LCC Plus Projecten verwelkomen je graag!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie