Weerbaarheid & Deskundigheid

Homo in actie: weerbaarheid en deskundigheidsbevordering - professionalisering, schaalvergroting en kwaliteitsverbetering van het werk van onze organisaties.

ontmoeten_kleur

Het tweede project dat door LKP, CHJC en ContrariO in 2008-2012 is uitgevoerd heet “Homo in actie: weerbaarheid en deskundigheidsbevordering”. Het doel van dit project was professionalisering, schaalvergroting en kwaliteitsverbetering van alles wat er door onze organisaties gedaan wordt.
Dit project viel uiteen in twee onderdelen. In de eerste plaats hebben bestuursleden en gewone leden van onze organisaties, en andere vrijwilligers binnen het geheel van christelijke homo-organisaties en –netwerken deelgenomen aan diverse trainingen. Hier valt te denken aan trainingen op het terrein van PR, media, presentatietechniek, gesprekstechniek, schrijfvaardigheid, vergadertechniek etc. Op deze manier kunnen de organisaties en andere groepen hun werkzaamheden beter verrichten, zodat zij in al hun werkzaamheden nog beter in staat zijn een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kringen.
In de tweede plaats hebben we gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en het bereik  van de bijeenkomsten die onze organisaties ieder jaar organiseren, zoals de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van het LKP, de coming out-weekenden van CHJC en de landelijke bijeenkomsten van ContrariO. Ook hebben we gezamenlijk een themadag georganiseerd op 12 februari 2011. De ontwikkelde expertise zal ook de komende jaren worden benut in al het werk dat onze organisaties (op vrijwillige basis) verrichten.