Niet voor U verborgen

Je kunt een stukje tekst in deze ruimte toevoegen door het toe te voegen aan de "Page Excerpt" veld op het Pagina > Bewerk-.vakje

Niet voor U verborgen

Emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in christelijke kring

De alliantie LCC Plus Projecten heeft met dit project de volgende doelstellingen:

  • Zichtbaarheid van gelovige transgenders in hun eigen kerkelijke en geloofsgemeenschappen.
  • De empowerment van deze transgenders en de ontwikkeling van mogelijkheden om de positie van transgenders en genderidentiteit bespreekbaar te maken in geloofsgemeenschappen en zo bij te dragen aan de emancipatie en het welzijn van transgenders in christelijke kring.

Het project verstevigt de initiatieven die er zijn en vraagt aandacht voor de rol van transgenders, ook in andere bereiken van geloofsgemeenschappen, zoals de liturgie, de ambten en het bestuur.

Achtergrond

Er is nu momentum om aandacht te geven aan transgenders. De doelgroep van dit project is de gelovige transgender, in christelijke kring. De aandacht in de samenleving en de media voor hen groeit. Media-aandacht en verbeterde wetgeving zijn behulpzaam voor een verandering van de houding ten opzichte van transgenders in christelijke kring, maar voor een verandering van hart is meer nodig.

De noodzaak om aandacht te geven aan deze gelovige transgenders wordt versterkt door de verhalen van mensen waaruit blijkt dat hun situatie vaak dubbel kwetsbaar is en dat de weg naar een nieuw leven, ook door de religieuze achtergrond, vaak een lange en moeilijke weg is. Transgenders beschikken over een enorme overlevingskracht en dit maakt het werken aan sociale acceptatie hoopvol en veelbelovend.