Tag-archieven: training

jun 16

Binnen onze organisaties en projecten worden heel wat vergaderingen gehouden. Soms lopen discussies vast, komen bepaalde zaken niet aan de orde, is de agenda niet afgehandeld of zijn bepaalde mensen nauwelijks aan het woord geweest. Thuis van een vergadering vraag je je af: wat ging er mis?
Omdat we in allerlei verbanden met elkaar samenwerken en overleggen, is het goed om te leren effectief te vergaderen. Uit welke onderdelen bestaat besluitvorming en hoe voorkom je dat die door elkaar lopen? Hoe zorg je dat je focust op de zaken die prioriteit hebben? Welke rollen hebben deelnemers in een vergadering? Dat soort vragen zullen aan bod komen tijdens de training vergadertechniek door Otto Sondorp.
Datum: zaterdag 5 november.
Tijd: 10.30-16.00 uur.
Locatie: COC Nederland, Nieuwe Herengracht 49 in Amsterdam. (Let op: nieuwe locatie!)
Deelname aan de training (incl. lunch) is gratis. Je kunt je opgeven door vóór 29 oktober een e-mail te sturen naar marcoderks [at]  lccprojecten . nl. Vermeld je naam en (mobiele) telefoonnummer.

mei 24

Met enige regelmaat worden LKP, CHJC en ContrariO door journalisten gebeld voor een reactie op bepaalde zaken of voor een interview. Ook zoeken de organisaties zelf de media op door persberichten of indirect via sociale media. Voor onze organisaties maar ook voor afzonderlijke personen is het van groot belang goed van de media gebruik te kunnen maken. Daarom zal zaterdag 1 oktober Christian van der Heijden (redacteur bij RKK/KRO) een training geven. In de training zal hij aandacht besteden aan diverse zaken:
1) Hoe stel je een persbericht op en hoe zorg je ervoor dat een redacteur sneller geneigd is het persbericht te gebruiken voor een nieuwsbericht?
2) Hoe ga je om met journalisten die op zoek zijn naar exotische personen – want ja, dat zijn christelijke LHBT’s nu eenmaal…
3) Hoe bereid je je voor op een interview? Maar minstens zo belangrijk: hoe oefen je controle uit tijdens het interview en hoe zorg je voor de uiteindelijke autorisatie van het artikel of de uitzending?
4) Hoe bereid je je voor op een live-interview? Dat is een vak apart. Het is vooral lastig omdat je de bescherming van je eigen strategische belangen niet ten koste mag laten gaan van je spontaniteit en omgekeerd.
Datum: zaterdag 1 oktober.
Tijd: 10.30-17.00 uur.
Locatie: COC Nederland, Nieuwe Herengracht 49 in Amsterdam.
Deelname aan de training (incl. lunch) is gratis. Je kunt je opgeven door vóór 23 september een e-mail te sturen naar marcoderks [at]  lccprojecten . nl. Vermeld je naam en (mobiele) telefoonnummer.

mrt 16

Je staat voor een zaal van dertig mensen en je wilt ze iets vertellen. Hoe structureer je je verhaal zo dat mensen blijven luisteren? Hoe maak je gebruik van je stem en je mimiek? Hoe maak en houd je contact met de mensen die voor je zitten?
Als je die situatie en die vragen herkent, dan is de training spreekvaardigheid op zaterdag 17 september 2011 iets voor jou. Helemaal omdat we een ware goeroe bereid hebben gevonden om de training te geven: Wouter Klaassen. Zijn naam is vermoedelijk niet bekend, maar je kunt er zeker van zijn dat je met regelmaat kijkt en luistert naar zijn leerlingen. Klaassen werkt namelijk al tientallen jaren aan de Media Academie in Hilversum en trainde vele presentatoren, politici en zakenlui. Hij heeft ook de voorlichters voor ons scholenproject getraind.
Datum: zaterdag 17 september.
Tijd: 10.30-17.00 uur.
Locatie: COC Nederland, Nieuwe Herengracht 49 in Amsterdam.
Deelname aan de training (incl. lunch) is gratis. Je kunt je opgeven door vóór 6 september een e-mail te sturen naar marcoderks [at]  lccprojecten . nl. Vermeld je naam en (mobiele) telefoonnummer.

jan 04

Op zaterdag 19 maart vindt er weer een voorlichtersdag plaats. Op deze dag worden alle voorlichters door Wouter Klaassen getraind in het spreken voor een klas. Ook wisselen we ervaringen van afgelopen jaar met elkaar uit om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren.
’s Middags gaan we o.a. werken aan de website www.homoindeklas.nl. Deze website wordt gebouwd door Sinicon Interactive en het grafisch ontwerp wordt gemaakt door Joyce en Marloes van MOOS Ontwerp, die ook de lesbrieven ontworpen hebben. Ook zullen Joyce en Marloes aanwezig zijn om filmpjes op te nemen, bijgestaan door Wouter, die ervaring heeft als trainer van tv-presentatoren. Deze filmpjes zullen op de website komen te staan.
Als je al voorlichter bent, dan heb je als het goed is al een e-mail van René Venema (coördinator voorlichting) ontvangen. Als je voorlichter wilt worden, mail dan naar hem via voorlichting [at ]homoindeklas . nl

jul 26

Op zaterdag 25 september van 10.30 tot 17.00 uur staat een tweede training pastoraat en gesprekstechniek gepland. Deze zal opnieuw plaatsvinden in de Kargadoor, Oudegracht 36  in Utrecht en worden gegeven door prof. dr. Ruard Ganzevoort.
Op landelijke en regionale bijeenkomsten van onze organisaties komen mensen met uiteenlopende verhalen. Op de coming out-weekenden van CHJC komen mensen af die in een proces van coming out zitten. Bij de stand op een evenement of festival raak je met allerlei mensen in gesprek. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor.
Veel mensen die al wat langer bij een van onze organisaties zitten, hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand een stukje in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je iets als empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen met een stuk pastorale toerusting.
Op zaterdag 8 mei vond een eerste training pastoraat en gesprekstechniek plaats, gegeven door Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam. Na afloop bleek er behoefte te zijn aan een vervolgtraining. Die staat gepland op zaterdag 25 september en zal opnieuw gegeven worden door Ganzevoort. Hij is deskundig op het terrein van pastoraat en de thematiek van homoseksualiteit en christelijk geloof (zie o.a. zijn boek Adam en Evert). Tijdens deze vervolgtraining (die je overigens ook kunt volgen als je de vorige niet hebt meegemaakt), gaan we meer stilstaan bij levensverhalen. Hoe kun je mensen helpen hun levensverhaal te vertellen? Waar let je op bij het luisteren? Daarbij zullen we ook stilstaan bij de vraag hoe je om kunt gaan met vragen over de interpretatie van bepaalde Bijbelteksten en/of met normatieve overtuigingen van je gesprekspartner: Welke rol spelen je eigen morele overtuigingen? Welke rol spelen de morele overtuigingen van degene(n) met wie je spreekt?
Deelname aan de training is gratis en voor een lunch wordt gezorgd. Als je deel wilt nemen aan deze training, dan kun je je vóór 12 september opgeven bij projectcoördinator Marco Derks via lccprojecten [at] hotmail . com. Vermeld daarbij s.v.p. je (mobiele) telefoonnummer.

feb 02

Datum: zaterdag 8 mei
Tijd: 12.00-17.00 (incl. lunch)
Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.
Trainer: prof. dr. Ruard Ganzevoort

Op landelijke en regionale bijeenkomsten van onze organisaties komen mensen met uiteenlopende verhalen. Op de coming oud weekenden van CHJC komen mensen af die in een proces van coming out zitten. Bij de stand op een evenement of festival komen allerlei mensen voor een praatje. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor.
Veel mensen die al wat langer bij de organisatie zitten, hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand een stukje in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je iets als empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen met een stuk pastorale toerusting.
Daarom vindt op zaterdag 8 mei een training pastoraat en gesprekstechniek plaats. Deze wordt verzorgd door prof. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam. Hij is deskundig op het terrein van pastoraat en de thematiek van homoseksualiteit en christelijk geloof. Centrale vragen zullen zijn: Hoe leid je een groepsgesprek? Hoe stel je de juiste vragen? Hoe zorg je dat ieder perspectief aan bod komt? Maar ook individuele gesprekken komen aan de orde: Hoe krijg je iemands werkelijke vragen boven tafel? Wat verlangt diegene en wat kun jij doen voor die persoon? Waar liggen jouw grenzen en wat doe je als die bereikt zijn?
Kortom, deze training pastoraat en gesprekstechniek rust je toe voor allerlei situaties. Op die manier wordt je geholpen om andere mensen verder te kunnen helpen in hun zoektocht. Meld je vóór 30 april aan bij projectcoördinator Marco Derks via lccprojecten [at] hotmail . com.

dec 18

Je staat voor een zaal van dertig mensen en je wilt ze iets vertellen: een persoonlijk verhaal over homo/lesbo zijn en christen zijn; een politiek verhaal over homo-emancipatie; een theologisch verhaal over homoeksualiteit. Hoe structureer je je verhaal zo dat mensen blijven luisteren? Hoe maak je gebruik van je stem en je mimiek? Hoe maak en houd je contact met de mensen die voor je zitten?
Als je die situatie en die vragen herkent, dan is de training spreekvaardigheid op 6 februari 2010 iets voor jou. Helemaal omdat we een ware goeroe bereid hebben gevonden om de training te geven: Wouter Klaassen.Wouter Klaassen Zijn naam is vermoedelijk niet bekend, maar je kunt er zeker van zijn dat je met regelmaat kijkt en luistert naar zijn leerlingen. Klaassen werkt namelijk al tientallen jaren aan de Media Academie in Hilversum en trainde vele presentatoren, politici en zakenlui.
De training is zeer belangrijk voor de mensen die zich hebben aangemeld als voorlichter in het kader van de lessen op middelbare scholen. Maar ook mensen die wel eens spreken op een avond van een plaatselijke kerk, een studentenvereniging of een andere groep kunnen veel leren van deze training. De training vindt plaats op zaterdag 6 februari 2010 op het Guido de Brès College in Amersfoort (vestiging Paladijnenweg 251). Naast deze training worden op diezelfde dag in hetzelfde gebouw ook voorlichters voor de scholen geïnstrueerd. Ook zij volgen daarnaast de training.
10.00-13.00 training spreekvaardigheid (eerste ronde)
11.00-13.00 instructie voorlichters (eerste ronde)
13.00-14.00 lunch
14.00-17.00 training spreekvaardigheid (tweede ronde)
14.00-15.30 instructie voorlichters (tweede ronde)

Let op: Als je je hebt aangemeld voor de training (al dan niet inclusief instructie voorlichters), dan heb je als het goed is een e-mail ontvangen, waarin vermeld staat wanneer je welk onderdeel volgt. Als je vragen hebt, neem dan contact op met projectcoördinator Marco Derks via lccprojecten [at] hotmail . com.

Net als alle andere trainingen is ook deze training geheel gratis! Dus noteer die datum in je agenda en meld je meteen aan door een mail te sturen naar de projectcoördinator, Marco Derks, via lccprojecten [at] hotmail . com. Geef daarbij je naam, (mobiele) telefoonnummer en in één zin je motivatie door.

aug 18

Reinier SonneveldBinnen het LKP, CHJC en ContrariO wordt heel wat schreven. Ook zijn er mensen die wel eens iets voor een krant of een magazine hebben geschreven of willen schrijven. Dat is een manier om anderen te laten delen in dingen die jij leuk of belangrijk vindt.

Om je boodschap over te brengen is het van belang dat je tekst helder, prikkelend, meeslepend is. Maar hoe doe je dat? Die vraag en andere vragen komen aan de orde tijdens een schrijfvaardigheidstraining, die op zaterdag 31 oktober van 13.00 tot 17.00 gehouden wordt in het gebouw van COC Nederland in Amsterdam. Na de zeer geslaagde mediatraining in mei wordt nu in het kader van LCC projecten aan de leden van het LKP en haar groepen, CHJC en ContrariO een training schrijfvaardigheid aangeboden. Het zal bijvoorbeeld gaan over ‘de alinea’ (Hoe lang is die? Hoe bouw je die op? Welke technieken kun je toepassen? Wat leest lekker?). Maar ook de zinsopbouw zal aan de orde komen.

De training wordt verzorgd door Reinier Sonneveld (1978). Hij is theoloog, schrijver en filmmaker. Ook werkt hij als scout en redacteur voor uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Hij was de jongste schrijver die de Publieksprijs voor het Beste Christelijke Boek won, en wel voor zijn boek Jutten (2006). Andere boeken van zijn hand zijn Vliegende boom: 365 pogingen tot vliegen (2007) en Jezus in 2011 (2007), en dit najaar verschijnt Het goede leven, over duurzaamheid en vrijgevigheid. Van zijn boeken zijn er inmiddels meer dan 100.000 over de toonbank gegaan. Meer over hem op www.reiniersonneveld.nl.

Je kunt je aanmelden door vóór 10 oktober een e-mail te sturen naar de projectcoördinator, Marco Derks, via lccprojecten [at] hotmail . com. Om de training zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat jij wilt leren, stelt hij het erg op prijs wanneer je vooraf antwoord geeft op de vragen: Waar loop je tegenaan? Wat vind je het moeilijkste aan schrijven? Wat zou je willen leren? Voeg deze antwoorden toe aan je aanmelding.

Datum: zaterdag 31 oktober 2009
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: COC Nederland, Rozenstraat 8, Amsterdam.