Verkennend onderzoek conflicten in LHBT-relaties

De laatste jaren is er veel aandacht voor het omgaan met conflicten binnen heteroseksuele relaties. In Nederland is er echter nauwelijks inzicht hoe binnen de relaties van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), wordt omgegaan met conflicten. Dit inzicht is wel van belang, vooral om te kunnen bepalen of de beschikbare hulp bij […]

FRA lanceert Europese LHBT-enquête

Vanaf maandag 2 april start het grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is. Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via www.lgbtsurvey.eu is in te vullen. Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de EU nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over […]

SCP onderzoek “Niet te ver uit de kast”

SCP onderzoek “Niet te ver uit de kast” Homoseksualiteit wordt in Nederland breed geaccepteerd, zo is de ervaring van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Gunstige tekenen van de grote mate van acceptatie van homoseksualiteit zijn: Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur. Minder dan 10% is niet open […]

Doe mee aan het onderzoek: ‘Hulpverlening aan christelijke LHBT’s’

Ben je homo, lesbisch, biseksueel of transgender en heb je een kerkelijke achtergrond? Doe mee aan het onderzoek: ‘Hulpverlening aan christelijke LHBT’s’! Het onderzoek wordt uitgevoerd namens de LCC Plus Projecten in samenwerking met Movisie. Graag gaan we met je in gesprek en horen we jouw persoonlijke verhaal. – We zijn opzoek naar mensen uit […]

Onderzoek effecten LCC Projecten

De komende maanden doen Tim Zijlstra en Lodewieke Groeneveld onderzoek naar de effecten van de drie projecten van LKP, CHJC en ContrariO. Tim (23 jaar) is afgestudeerd cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in homoseksualiteit en gender. Lodewieke (25 jaar) is masterstudente theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht […]

Gezocht: twee studenten voor effectenonderzoek

De Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, CHJC (Vereniging van Christelijke Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen) en ContrariO (Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) zoeken twee studenten voor: – het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van de drie projecten die de genoemde organisaties in de periode 2008-2011 met middelen van het ministerie van […]

De Roze Vragenlijst

De Roze Vragenlijst: Landelijk onderzoek naar acceptatie van mensen met homoseksuele, lesbische en biseksuele gevoelens Hoe staat het ervoor met de acceptatie van homoseksualiteit en biseksualiteit in Nederland? Om hier achter te komen, is een groot landelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek heet de Roze Vragenlijst en staat van 18 oktober tot 31 december online op […]