Tag-archieven: IDAHO

feb 07

Op 4 februari 2012 is de brochure Van kerkgebouw tot klaslokaal: om de sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes verschenen. Hierin staan de projecten beschreven die LKP, CHJC en ContrariO in 2008-2012 hebben uitgevoerd. De brochure is hier te downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, stuur dan bericht via het contactformulier en vermeld “Bestelling brochure” als onderwerp en vermeld uw postadresgegevens in het bericht. Eén maal per week worden de bestellingen verwerkt.

mei 14

COC Nederland en de Stichting LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) geven op maandag 17 mei,  Internationale Dag Tegen Homofobie (IDAHO), het startschot voor een christelijk statement tegen homogerelateerd geweld.  De bisschop van de Oud Katholieke kerk en de algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap hebben hun steun al toegezegd.
Christelijke kerkleiders ontvangen in het kader van IDAHO 2010 een brief van COC en LKP waarin ze worden uitgenodigd het statement te tekenen. De formele ondertekening vindt plaats op IDAHO 2011.   

Met het statement willen COC Nederland en LKP kerkleiders de gelegenheid bieden zich publiekelijk uit te spreken tegen alle vormen van geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en tot het geven van het goede voorbeeld in de eigen gemeenschap. Binnen Nederland gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van sociale uitsluiting. Het statement is ook een signaal naar landen waar de houding van kerkleiders aanleiding geeft tot verschillende vormen van geweld tegen LHBT’s.
Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, en bisschop Schoon van de Oud Katholieke kerk hebben hun steun al toegezegd. “Het is erg dat vandaag de dag nog steeds sprake is van diverse vormen van geweld tegen homo’s en lesbiennes”, aldus Mikkers. “Religieuze leiders zouden een duidelijk standpunt tegen geweld en uitsluiting van homseksuele mensen moeten innemen. Daarom ondersteunen wij dit initiatief”.  Ook Bisschop Schoon draagt het initiatief een warm hart toe: ”Wij treden graag op als ambassadeur van dit initiatief en zullen zeker deelnemen aan de geplande conferentie om te komen tot een oecumenische statement tegen homogerelateerd geweld. Mijn handtekening zal er zeker onderstaan.”
Aanleiding om IDAHO in 2010 en 2011 in het teken van religie te plaatsen, was een recente uitspraak van de pauselijke nuntius bij de Verenigde Naties. Die verklaarde dat het Vaticaan tegenstander is van elke vorm van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen. Met het statement haken COC Nederland en het LKP aan bij die verklaring. De organisaties achten de tijd rijp dat ook Nederlandse geloofsgemeenschappen breed verantwoordelijkheid op zich nemen ten aanzien van alle vormen van geweld tegen homoseksuele mannen en vrouwen.
“Het statement dat LKP en COC Nederland versturen naar diverse religieuze leiders is een basistekst, vormgegeven vanuit het christelijke gedachtegoed,  en moet gezien worden als een uitnodiging aan religieuze leiders om later dit jaar tijdens een conferentie in samenspraak tot een breed gedragen christelijke statement tegen geweld jegens  homoseksuele mannen en vrouwen te komen”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter LKP en Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland.

mei 14

PERSBERICHT – Het Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP) van de vier gereformeerde scholengemeenschappen en ContrariO (gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) doen gezamenlijk een oproep aan de scholen om op vrijdag 15 mei aandacht te besteden aan de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. Parallel daaraan hebben zij een oproep gedaan aan alle predikanten van de GKV, de CGK en de NGK om op zondag 17 mei bij deze thematiek stil te staan.

De aanleiding voor deze actie is de International Day Against Homophobia (IDAHO), die jaarlijks op 17 mei plaatsvindt. Op 17 mei 1990 werd homoseksualiteit namelijk verwijderd uit de International Classification of Diseases van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wereldwijd vinden op deze dag allerlei acties en evenementen plaats ter bevordering van de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. In het bijzonder besteedt men dan aandacht aan de gevoelens van afkeer die homoseksualiteit bij bepaalde mensen kan oproepen.
GRIP en ContrariO werken op dit moment aan de afronding van lesmateriaal dat volgend schooljaar gebruikt zal gaan worden op de gereformeerde middelbare scholen. Het doel is onder de scholieren begrip, liefde en respect te bevorderen jegens homo’s en lesbiennes. Dit is een van de projecten die door het LKP, het CHJC en ContrariO worden uitgevoerd met behulp van de subsidie die zij van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap hebben ontvangen.
Bij de dagopening van vrijdag wordt gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor geschreven tekst. Meerdere predikanten hebben laten weten het initiatief te steunen en aan de oproep gehoor te geven.