Tag-archieven: EO

jun 28

Op zaterdag 4 juni hebben vrijwilligers van LCC Projecten tussen de 150 en 200 gesprekken gevoerd met bezoekers van de EO Jongerendag. Op dit jaarlijkse event, dat in het GelreDome gehouden wordt, komen ongeveer 10.000 veelal jonge bezoekers af.

Welkom
Toen Robert Daverschot begin 2011 het voorzitterschap van ContrariO overdroeg aan René Venema, ging hij ook langs bij de EO om afscheid te nemen. Samen met andere bestuursleden had hij afgelopen jaren diverse keren gesprekken gevoerd met de directie of andere leidinggevenden bij de Evangelische Omroep. Aan het eind van dit laatste gesprek gaf hij aan het contact erg gewaardeerd te hebben. Toch had hij nog een laatste wens: zouden wij met een stand op de EO Jongerendag mogen staan?
De EO Jongerendag is een jaarlijks event van de Evangelische Omroep. De afgelopen tien jaar vond dit event plaats in het GelreDome in Arnhem. Op 3 mei ontvingen CHJC en ContrariO een e-mail van Ben de Wild Productions, de organisatie van de EO Jongerendag (en het Xnoizz Flevo Festival): “Hierbij ontvangt u informatie over het huren van een stand op de EO Jongerendag. De EO heeft besloten om dit jaar alle christelijke organisaties die hulp bieden aan homo’s en lesbiennes de gelegenheid te geven zichzelf te profileren op de EO Jongerendag.” We hadden nog een maand te gaan, dus besloten we snel te schakelen: een stand reserveren, materiaal aanschaffen voor de aankleding en mensen zoeken om de stand te bemensen.

Zichtbaar aanwezig
Op zaterdag 4 juni stonden we dus met een gezamenlijke stand van LKP, CHJC en ContrariO op de 37e EO Jongerendag. We hadden een perfecte locatie en door ons grote en kleurrijke expositiepaneel en ballonnen waren we goed zichtbaar – je kon de stand op een afstand van tientallen meters al zien. De tekst “christen & homo” op het expositiepaneel werd door veel voorbijgangers gezien, wat verschillende reacties opriep. Van 11.00 uur tot 18.30 uur werd de stand continu bemenst door twee mannen en twee vrouwen. De projectcoördinator en twee bestuursleden van ContrariO participeerden in het relatieprogramma, liepen rond over het terrein rondom het GelreDome en versterkten regelmatig de mensen bij de stand.

Een teken van God
Naar schatting hebben we met zo’n 150-200 mensen gesproken. Het betrof enerzijds jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar en daarnaast volwassenen van 35-55 jaar. Regelmatig kwamen er mensen naar ons toe die alleen even wilden zeggen: “Goed dat jullie hier staan!” Zulke blijken van waardering waren een sterke bemoediging, zeker ook tegen de achtergrond van lastigere gesprekken. Sommige mensen wilden gewoon wat informatie, stelden een vraag en namen wat folders mee. Anderen gingen een gesprek of een discussie aan. Enkele voorbeelden:

  • Vijf Surinaamse jongens van 12-15 jaar hebben zeker een kwartier bij de stand staan keuvelen met ons en de folders gelezen.
  • Een vrouw met een evangelische achtergrond en van rond de veertig vond het vreemd dat we een stand hadden. Homo- en christenzijn, dat kon niet volgens haar. Ze begon te lachten en liep door.
  • Een jongen van begin twintig die er voor zichzelf nog niet over uit was of hij homo is. Onze vrijwilliger moest een papiertje met haar visitekaartje dubbelvouwen zodat het in zijn jaszak paste en zijn vrienden het niet zouden zien.
  • Een man van vijftig jaar, gereformeerd en vader van een homoseksuele zoon, wilde informatie om zijn standpunt ten aanzien van homoseksualiteit te bepalen.
  • Een vrouw van in de dertig die werkzaam is als therapeut in evangelische zorginstelling. Ze heeft een lesbische cliënt met een relatie en wilde veel informatie om over hoe ze homoseksualiteit bespreekbaar kon maken. Onze vrijwilliger heeft haar wat informatie, enkele folders en onze lesbrief Homo in de klas meegegeven, en daarnaast zijn visitekaartje om eventueel een keer te komen praten met het team.
  • Een vrouw van in de veertig die blijft staan en in tranen uitbarst: “Dit moest zo zijn. Dat jullie hier staan. Dit is een teken van God.” Onze vrijwilliger gaat even met haar apart zitten. Ze vertelt over haar huwelijk (met een man), dat stukgelopen is. En dat ze nu pas echt weet en erkend waardoor het niet ging tussen hen: dat ze lesbisch is.
  • Een vrouw van eind dertig met haar elfjarige dochter maakte een praatje. Ze vond het erg ingewikkeld om homoseksualiteit en geloof met elkaar te rijmen. Maar ze probeerde het oprecht van de kant van onze vrijwilliger te zien en haar visie over het voetlicht te brengen. Bijna aan het einde van het gesprek zei ze: “Stel dat mijn dochter lesbisch is…” en haar dochter draait zich om en trekt een gezicht wat nog het beste is te omschrijven als walging en schrik. Juist ook voor zulke meisjes is het belangrijk dat wij zichtbaar aanwezig zijn: wij zijn rolmodellen.

Naast voorbijgangers hebben we ook mensen van andere organisaties gesproken, bijvoorbeeld mensen van andere stands op het terrein. Sommige mensen waardeerden onze aanwezigheid, anderen uitten hun vragen. Ook hebben we contact gelegd met de mensen van EO nazorg (Youth for Christ), die ook een gesprek over homoseksualiteit hadden ingepland.

Waardevolle bijdrage
We hebben onze bijdrage aan de EO Jongerendag als zeer waardevol ervaren. Veel mensen zijn aan het denken gezet. Mensen die alleen de stand zagen en bij wie de tekst “christen & homo” op hun netvlies staat. Mensen die een stukje verder zijn gekomen in hun denken over homoseksualiteit en geloof. Ouders, vrienden, therapeuten en pastors die toegerust zijn om homo’s, lesbiennes en biseksuelen verder te helpen. Mensen die een stap hebben gezet in het accepteren van hun homoseksualiteit en in hun proces van coming out.

jul 17

PERSBERICHT LKP – EO-presentator Manuel Venderbos krijgt geen toestemming van de EO-directie om mee te varen op het ‘heilig bootje’. Deze boot met christelijke homo’s en lesbiennes vaart mee op de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade op 1 augustus.

Venderbos, onder andere bekend als presentator van de EO-Jongerendag en het programma ‘JONG’, had aangegeven graag mee te willen varen om christelijke homo’s en lesbiennes een hart onder de riem te steken.

Betrokken
In juni leidde Manuel nog een themadag van de gereformeerde homo-organisatie ContrariO. Toen het LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) hem vroeg mee te varen op de christenboot, reageerde Manuel direct erg enthousiast. Wel moest nog overlegd worden met de EO-directie. Onlangs werd EO-collega Arie Boomsma (presentator van ’40 dagen zonder seks’) enige tijd geschorst, omdat hij zonder overleg met de directie zijn medewerking had verleend aan L’HOMO, de homo-editie van het magazine LINDA.

Niet enthousiast
De EO-directie bleek minder enthousiast. EO-woordvoerder Marcel Koning laat weten dat het onderwerp homoseksualiteit nog heel gevoelig ligt als het gaat om het accepteren van de diversiteit aan meningen en het voeren van een goede dialoog. Koning: “Wij zijn als EO op dit moment volop in gesprek met elkaar als collega’s en leden en met de samenleving. Dat is een zorgvuldig proces waarbij juist de breedte gekoesterd moet worden. In dat proces kiezen we onze momenten en middelen. Daarbij willen we vooral onze eigen programma’s en media gebruiken. Wij denken dat deelname van een presentator aan de Gay Pride – zelfs met de beste bedoelingen – tot ongewenste richtingen in het gesprek kan leiden. En dus hebben we besloten dat Manuel niet op het Heilig Bootje mee gaat varen.”

Teleurstelling
Manuel legt zich neer bij het besluit van de directie en respecteert deze keuze, maar is teleurgesteld. Het zou een mooie kans geweest zijn om duidelijk te maken dat meevaren met een duidelijk herkenbare boot met christenhomo’s niet direct enthousiasme hoeft te betekenen voor het fenomeen Gay Pride. Door mee te varen had EO-boegbeeld Manuel Venderbos een positief signaal af kunnen geven dat christen-zijn en homo-zijn samen kunnen gaan. Juist door de aanwezigheid op een evenement als dit kun je als christen iets laten zien van de liefde van God, ook voor homo’s.

Steun
Het LKP, onder wiens vlag de christenboot zal varen, vindt het jammer dat de EO de medewerking van Manuel tegenhoudt. Woordvoerder Wielie Elhorst: “Zolang organisaties als de EO zoveel moeite hebben met het opkomen voor homo’s in de eigen achterban, heeft de homo-emancipatie in christelijke kringen nog een lange weg te gaan. Er vaart hoe dan ook straks een fantastische boot met veertig enthousiaste christelijke homo’s en lesbiennes. We hadden Manuel er graag bij gehad.”