Tag-archieven: COC

nov 01

De Stichting LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging – betreurt de confrontatie tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland. Het LKP biedt de kerkelijke gemeente een gesprek aan om mogelijke misverstanden rond christelijk geloof en homoseksualiteit weg te nemen.

Confrontatie

Onlangs weigerde de Evangelie Gemeente Utrecht de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland een zaal te verhuren in haar gebouw. Het zou volgens oudste De Vries niet wijs zijn geweest, gezien de gevoeligheid van het thema in de achterban. Het LKP betreurt de onnodige confrontatie die hier het gevolg van was.

Geen reden homo’s te weigeren in de kerk

Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Het staat kerkelijke gemeentes vrij mensen en groepen al dan niet binnen te laten. Daar hoeft ook geen verantwoording over te worden afgelegd. Tegelijkertijd is het wat het LKP betreft volstrekt onnodig LHBT-groepen de toegang te weigeren. Elke kerkelijke gemeente zou hen met open armen moeten ontvangen, zelfs al ligt de thematiek gevoelig.”

Aanbod om achterstand in informatie weg te nemen

Het LKP heeft de Evangelie Gemeente Utrecht uitgenodigd voor een eenmalig gesprek over homoseksualiteit en het christelijk geloof. Als koepelorganisatie van twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties is het ervan overtuigd dat mogelijke misverstanden over homoseksualiteit en het christelijk geloof weggenomen kunnen worden. Zo kunnen confrontaties als die tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out voortaan worden voorkomen. Elhorst: “Wij vertellen graag ons eigen verhaal als christelijke homo’s en lesbiennes en hopen zo een brug te kunnen slaan.”

LKP

Het LKP is een koepelorganisatie voor twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties. Het LKP streeft naar een veilige en gelijkwaardige plek voor alle mensen, in kerken en christelijke organisaties, ongeacht seksuele oriëntatie

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

 

mrt 06

COC Nederland, Schorer en MOVISIE gaan een website maken voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren die het leven (even) niet meer zien zitten. Ken jij jongeren die in de knel zitten, heb je dit zelf gehad, of vind je het een interessant thema waar je over mee wilt praten? Dan nodigen we je graag uit om hier samen over te praten tijdens ons groepsinterview! Tijdens dit gesprek denk je mee over de inhoud van onze nieuwe preventiewebsite: wat moet er wel en juist niet op de website komen?

Voor wie?
We hebben verschillende groepen, waaronder één voor jongeren die christelijk zijn. Daarvoor zoeken we meiden die (ook) op meiden vallen, jongens die (ook) op jongens vallen en transgenderjongeren van 15 tot 25 jaar en met een christelijke achtergrond.

Wanneer en waar?
Het groepsgesprek vindt plaats op 15 maart a.s. vanaf 18.30 uur en zal twee uur duren. Het vindt plaats vlakbij Utrecht Centraal, op het kantoor van MOVISIE. Alle definitieve informatie ontvang je nadat je je hebt aangemeld.

Wat krijg ik ervoor?
Het is natuurlijk een serieus thema, maar we willen er ook gewoon een gezellige middag van maken inclusief drinken en hapjes. Als bedankje krijg je €20 euro in de vorm van een VVV-bon waarmee je in bijna elke winkel kunt betalen.

Meedoen?
Je kunt meedoen met één van onze groepsgesprekken als je een e-mail stuurt naar m.boote@movisie.nl. Wil je niet meedoen aan een groepsinterview, maar wil je wel graag op de hoogte gehouden worden en misschien later de website feedbacken? Word dan lid van onze Facebookpagina!

Ps. Nog even belangrijk:
       Je deelname is geheim. Alles wat je zegt wordt gebruikt om andere jongeren te helpen, maar we zullen het anoniem noteren en je hoeft alleen te zeggen wat je zelf wilt zeggen.
       We gaan er wel van uit dat als je onder de 18 jaar bent, je je eventuele deelname hebt afgestemd met je ouders/verzorgers.

NB Dit betreft dus een oproep van COC Nederland, Movisie en Schorer. De christelijke homo-alliantie voert zelf een project uit dat hieraan raakt: ‘Zorg voor een homo‘. We onderhouden contact met elkaar om elkaar te helpen bij de uitvoering van de verschillende projecten. Binnenkort lees je hier meer over op deze website.

jun 04

Tussen het feesten door behoefte aan een spiritueel moment van rust, bezinning of gesprek? Kom dan naar het religieus stiltecentrum in het Mozeshuis. In de lightroom, die is ingericht door kunstenaar Jan Haen rond het thema homoseksualiteit en religie, kun je stil zijn, bidden, mediteren of tot jezelf komen. In de gespreksruimte kun je terecht voor gesprek onder genot van een hapje en een drankje. Iedereen is welkom: gelovigen en ongelovigen.
Het stiltecentrum wordt opgezet in het Mozeshuis (Waterlooplein 205 in Amsterdam) en is open op de volgende dagen:
Donderdag 5 augustus, 17.30-22.00
Vrijdag 6 augustus, 17.30-22.00
Zaterdag 8 augustus, 9.30-17.00
Het stiltecentrum is een initiatief van het LKP (project Zichtbaarheid) en wordt georganiseerd in samenwerking met COC Nederland (project De Dialoog).

mei 14

COC Nederland en de Stichting LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) geven op maandag 17 mei,  Internationale Dag Tegen Homofobie (IDAHO), het startschot voor een christelijk statement tegen homogerelateerd geweld.  De bisschop van de Oud Katholieke kerk en de algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap hebben hun steun al toegezegd.
Christelijke kerkleiders ontvangen in het kader van IDAHO 2010 een brief van COC en LKP waarin ze worden uitgenodigd het statement te tekenen. De formele ondertekening vindt plaats op IDAHO 2011.   

Met het statement willen COC Nederland en LKP kerkleiders de gelegenheid bieden zich publiekelijk uit te spreken tegen alle vormen van geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en tot het geven van het goede voorbeeld in de eigen gemeenschap. Binnen Nederland gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van sociale uitsluiting. Het statement is ook een signaal naar landen waar de houding van kerkleiders aanleiding geeft tot verschillende vormen van geweld tegen LHBT’s.
Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, en bisschop Schoon van de Oud Katholieke kerk hebben hun steun al toegezegd. “Het is erg dat vandaag de dag nog steeds sprake is van diverse vormen van geweld tegen homo’s en lesbiennes”, aldus Mikkers. “Religieuze leiders zouden een duidelijk standpunt tegen geweld en uitsluiting van homseksuele mensen moeten innemen. Daarom ondersteunen wij dit initiatief”.  Ook Bisschop Schoon draagt het initiatief een warm hart toe: ”Wij treden graag op als ambassadeur van dit initiatief en zullen zeker deelnemen aan de geplande conferentie om te komen tot een oecumenische statement tegen homogerelateerd geweld. Mijn handtekening zal er zeker onderstaan.”
Aanleiding om IDAHO in 2010 en 2011 in het teken van religie te plaatsen, was een recente uitspraak van de pauselijke nuntius bij de Verenigde Naties. Die verklaarde dat het Vaticaan tegenstander is van elke vorm van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen. Met het statement haken COC Nederland en het LKP aan bij die verklaring. De organisaties achten de tijd rijp dat ook Nederlandse geloofsgemeenschappen breed verantwoordelijkheid op zich nemen ten aanzien van alle vormen van geweld tegen homoseksuele mannen en vrouwen.
“Het statement dat LKP en COC Nederland versturen naar diverse religieuze leiders is een basistekst, vormgegeven vanuit het christelijke gedachtegoed,  en moet gezien worden als een uitnodiging aan religieuze leiders om later dit jaar tijdens een conferentie in samenspraak tot een breed gedragen christelijke statement tegen geweld jegens  homoseksuele mannen en vrouwen te komen”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter LKP en Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland.