Tag-archieven: christelijk

okt 28

Ruim honderd vrouwen zullen op 9 november aanstaande in Amersfoort de “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” bijwonen. LCC Plus, de christelijke LHBT-alliantie die de themadag organiseert, is verwonderd over de grote belangstelling. De animo duidt volgens LCC Plus op een grote behoefte aan ontmoeting onder christelijke lesbische, biseksuele en transgendervrouwen -en dat deze groep groter is dan vaak wordt gedacht.

Dubbele emancipatie

LCC Plus organiseert de dag nadat uit een eigen inventarisatie bleek dat lesbische en biseksuele vrouwen in veel kerken met een dubbele emancipatiestrijd te maken krijgen: als seksuele minderheid en als vrouw. De kerkverlating onder lesbische vrouwen blijkt hoog en binnen meer behoudende kerken is het voor (lesbische) vrouwen vaak niet mogelijk om over homoseksualiteit mee te praten op bestuurlijk niveau. Biseksualiteit en transgenderisme blijken bovendien onderwerpen die zelden op de kerkelijke agenda staan, waardoor biseksuele en transvrouwen onzichtbaar blijven.

Steun in de rug

Met de themadag wil LCC Plus de zichtbaarheid van lesbische, biseksuele en transgendervrouwen in christelijke gemeenschappen vergroten. Zo willen de organisaties aandacht vragen voor de eigen inbreng en stem van gelovige roze vrouwen. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “Door de dag een feestelijk karakter te geven willen we benadrukken dat gelovig én roze zijn iets moois is om te vieren. We zijn erg blij dat zoveel vrouwen dit feestje willen meemaken en hopen dat het hen waar nodig een steun in de rug geeft”.

In het roze Licht

De feestdag, die als thema “In het roze Licht” heeft, is bedoeld voor vrouwen van alle kerkelijke gezindten en leeftijden. Ook heterovrouwen die zich betrokken voelen kunnen zich aanmelden. Voor de feestdag zijn nog enkele plekken beschikbaar. Vrouwen die willen deelnemen kunnen zich nog tot 1 november aanmelden op de website www.inhetrozelicht.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het programma en de locatie.

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

 

apr 05

Poetin moet ophouden LHBT’ers moedwillig te marginaliseren en isoleren

Op maandag 8 april a.s. zullen duizenden mensen protesteren tegen de voorgenomen ‘anti-homowetgeving’ in Rusland. De komst van president Vladimir Poetin naar Amsterdam die dag is daarvoor de directe aanleiding. Vijf christelijke LHBT-organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) zullen tijdens dit protest ook ‘acte de présence’ geven. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen wetgeving LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel.

Wetgeving wakkert homofobie verder aan

Openlijk lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) zijn in Rusland vergt moed. De houding van het overgrote deel van de bevolking is ronduit homofoob. De voorgenomen wetgeving van de regering Poetin die de ‘propaganda’ van homoseksualiteit wil verbieden, wakkert deze homofobie aan. Deze neemt nogal eens gewelddadige vormen aan en grijpt diep in in de levens van individuele mensen die niet voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit hebben gekozen. Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de vijf christelijke LHBT-organisaties: ‘De christelijke LHBT-organisaties die aanstaande maandag mee protesteren maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Rusland en betreuren het bovendien dat veruit de meeste Russische kerken de nieuwe wetgeving en de homofobe houding van zowel regering als bevolking hardop ondersteunen.’

Beroep op familiewaarden vindt geen grond in christelijk geloof

De regering Poetin wil zich met de nieuwe wetgeving sterk maken voor de propaganda van ‘familiewaarden’. Deze zouden mede gedragen worden door de lange christelijke traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Voornoemde christelijke LHBT-organisaties nemen hier met kracht afstand van. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: ‘Dit beroep op familiewaarden heeft niets met het christelijk geloof te maken. De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek. Jezus staat zelf inderdaad voor inclusieve familiewaarden, maar dan in de allereerste plaats in het “zuster- en broederschap” dat ontstaat waar mensen zijn weg van vrijheid, liefde en vrede willen gaan en dat heeft heel weinig met de conventionele burgerlijkheid te maken die de regering Poetin en de kerken willen nastreven in hun beroep op zogenaamde “familiewaarden”.’

Oproep aan de Raad van Kerken in Nederland

In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen de vijf christelijke LHBT-organisaties de Nederlandse kerken op om protest aan te tekenen bij de Russische regering en te doen wat in hun vermogen ligt om in de internationale kerkelijke gremia waarin zij samenkomen met kerken uit Centraal- en Oost-Europa duidelijk te maken dat zij zich moeten verzetten tegen de gevaarlijke marginalisering en sociale en geestelijke isolering van (christelijke) LHBT’ers. In Rusland is er geen enkele officiële kerk waar christelijke LHBT’ers zondermeer welkom zijn en met hun vragen en problemen terecht kunnen. Genoemde christelijke LHBT-organisaties vinden dit een schandalige situatie en klagen de harteloze houding van de kerken in Oost- en Centraal-Europa met kracht aan. De Raad van Kerken in Nederland sprak zich al eerder uit over de situatie van LHBT’ers in Rusland en tekende op 17 mei 2011, Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s.

Project ‘Over de grens’

In het kader van de LCC Plus Projecten zetten de vijf christelijke LHBT-organisaties zich, ondersteund door het ministerie van OCW, sinds 2012 in voor de ondersteuning van christelijke LHBT-organisaties uit Rusland, Oekraïne en Polen. Dit gebeurt door dialoogtrainingen en door advocacytraining. Met behulp van deze trainingen kunnen organisaties in genoemde landen instrumenten ontwikkelen om in gesprek te gaan met kerkelijke en burgerlijke overheden. In deze ondersteuning wordt samengewerkt met het Europees Forum voor christelijke LHBT-organisaties en met (de Summer School van) het Oost-Europees en Centraal-Aziatisch Forum van christelijke LHBT-organisaties.

Demonstratie tegen ‘anti-homowetgeving’ Rusland

De demonstratie tegen de Russische anti-homowet vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 19.00 uur (verzamelen vanaf 18.00 uur) op het Oosterdok in Amsterdam (naast museum NEMO). Meer informatie is te vinden op www.stopdeantihomowet.nl.

 

jan 23

De publicatie “Geloven onder onder de regenboog: een handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders” is nu online. De publicatie is een uitgave van LCC Plus en Kenniscentrum MOVISIE en informeert en adviseert hulpverleners die cliënten ondersteunen in hun vragen rond geloof, seksualiteit en genderidentiteit.

 “Geloven onder de regenboog” is ook als boek verschenen. U kunt deze versie van de handreiking gratis bestellen door uw naam en adres te mailen aan Mariecke van den Berg: mvandenberg@lccprojecten.nl. (Zolang de voorraad strekt.)
Download HIER de handreiking.
feb 17

Een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties krijgt opnieuw subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2012-2014 zal deze alliantie vier projecten uitvoeren om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken.

Erkenning
De alliantie beschouwt de toekenning van de nieuwe subsidie als een erkenning van de rol die zij vervult in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring. Sinds eind 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. Voor de nieuwe projecten is de alliantie uitgebreid met twee groepen van gelovige lesbische en biseksuele vrouwen: HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

Veilig & vrij
De nieuwe projecten zijn onder de titel ‘Veilig & vrij’ ingediend. Deze twee woorden dragen de vier projecten. “Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de projecten. “Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit.”

Vier projecten
Op verschillende terreinen zal worden gewerkt aan een veilige en vrije positie voor christelijke homo’s en lesbiennes, zoals op christelijke scholen en in christelijke geloofsgemeenschappen. Speciale aandacht zal worden besteed aan professionele hulpverlening voor gelovige homo’s en lesbiennes. De komende jaren zal een online overzicht worden ontwikkeld van professionele hulpverleners die adequate begeleiding kunnen bieden aan christelijke LHBT’s. Ook ontwikkelt de christelijke homoalliantie in samenwerking met MOVISIE een toolkit om hulpverleners hiervoor toe te rusten. Wielie Elhorst: “De discussies die afgelopen weken gevoerd zijn over de christelijke hulpverleningsinstantie Different laten zien hoe belangrijk het is dat gelovige LHBT’s weten waar ze werkelijk verder geholpen kunnen worden als zij worstelen met de spanning tussen hun seksuele en hun christelijke identiteit.”

LCC
Sinds 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Een van de belangrijkste resultaten is de lesmethode ‘Homo in de klas’, die inmiddels op steeds meer christelijke scholen wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met bezoekers van de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival. Op 4 februari jl. presenteerden zij de resultaten van deze projecten.

feb 02

LKP, CHJC en ContrariO presenteren resultaten projecten 2008-2011

De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO (LCC) presenteren aanstaande zaterdag de resultaten van de projecten die zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Zij maakten homoseksualiteit bespreekbaar op christelijke scholen, binnen kerken en op diverse festivals. De presentatie vindt plaats in Utrecht en wordt gepresenteerd door EO-presentator Ed Anker.

Presentatie
De resultaten van de projecten worden gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op zaterdag 4 februari om 14.00-17.00 uur in het Silogebouw van de Baptistengemeente in Utrecht. Presentator Ed Anker (EO-presentator en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) zal daar in gesprek gaan met een docent en leerlingen van een gereformeerde school. Ook Derk Anne, die onlangs naar zijn christelijke studentenvereniging uit de kast kwam bij KRO’s Uit de kast van Arie Boomsma, zal worden geïnterviewd.

Ondersteund door de overheid
LKP, CHJC en ContrariO voeren sinds eind 2008 met subsidie van het ministerie van OCW diverse projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Zij ontwikkelden de lesmethode Homo in de klas, die inmiddels op tal van christelijke scholen in heel Nederland wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met christelijke jongeren op de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival.
Onderzoeken van de Roosevelt Academy (Recht op verschil?) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (Steeds gewoner, nooit gewoon) wijzen op de sleutelrol die christelijke homo-organisaties vervullen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring. Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de LCC organisaties: ‘Wij zijn verheugd dat de overheid deze sleutelrol erkent en dit heeft onderstreept in de toekenning van subsidie.’

Kerken als voorbeeld voor imams
Samen met COC Nederland wist het LKP zeventien landelijke kerken te brengen tot het opstellen van een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Voor het eerst was homoseksualiteit geen splijtzwam tussen kerken, maar bracht het thema de kerken samen. Deze verklaring werd op 17 mei 2011 gepresenteerd en onlangs door minister Van Bijsterveldt (LHBT-emancipatie) als voorbeeld aan imams voorgehouden.

De organisaties hebben samen met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, twee organisaties voor gelovige lesbische vrouwen, nieuwe projectvoorstellen ingediend bij het ministerie van OCW.

jan 12

Op zaterdagmiddag 4 februari 2012 presenteren LKP, CHJC en ContrariO de resultaten van de LCC Projecten 2008-2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Silogebouw in Utrecht.

In het najaar van 2008 zijn drie projecten van start gegaan om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen te bevorderen. Deze projecten zijn gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door drie christelijke homo-organisaties: de Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP), de vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen CHJC en de gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes ContrariO.
Inmiddels is het januari 2012. De projectenperiode loopt ten einde, al het voorgenomen werk is gerealiseerd en er is onderzoek verricht naar de resultaten en effecten van de projecten. De stuurgroep van wat de LCC Projecten (LKP, CHJC, ContrariO) is gaan heten, wil u van harte uitnodigen voor een presentatie van dat werk en voor een presentatie van een onderzoek naar de effecten van de projecten. Daarbij zullen ook mensen aan het woord komen die de ‘gebruikers’ van de producten van onze projecten waren en zijn.
De presentatie vindt plaats op zaterdag 4 februari a.s. van 14.00-17.00 uur in het Silogebouw aan de Herenstraat 34-36 in Utrecht. Na afloop vindt er een borrel plaats.
We hopen van harte dat u aanwezig wilt zijn. Update: houd u rekening met minder treinen i.v.m. weersomstandigheden! Voor nadere informatie over de presentatie kunt u contact opnemen met projectmanager Marco Derks, marcoderks [at] lccprojecten . nl. Aan uw aanwezigheid bij de presentatie zijn verder geen kosten verbonden.