Tag-archieven: Bijbel

feb 09

Al meer dan tweehonderd mensen hebben zich aangemeld voor de landelijke themadag over motieven bij homoseksualiteit en christenzijn. De themadag vindt plaats op 12 februari in Hogeschool De Domstad in Utrecht.
De themadag wil tegenstellingen onder orthodox-protestantse christenen tegengaan. ‘We willen dat zowel hetero’s als homo’s elkaar in de ziel kijken over wat hen nu werkelijk drijft in de keuzes die zij maken’, zegt Marco Derks, projectcoördinator en medeorganisator van de dag. ‘De grote animo voor de dag laat zien dat steeds meer mensen beseffen dat ze niet om het onderwerp heen kunnen.’ Aan de dag werken mensen mee uit de breedte van de gereformeerde gezindte, de evangelische beweging en het mainstream protestantisme.
Gedurende de middag zijn er seminars over Bijbel, orthodoxie, cultuur, pastoraat, gemeenschap, lesbisch zijn en seksuele moraal. Ook is er tijdens de dag een nieuwe tentoonstelling te zien over de geschiedenis van protestantse kerken en homoseksualiteit in Nederland.
De dag wordt georganiseerd door het LKP, CHJC en ContrariO, drie organisaties die sinds 2008 samenwerken om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring te bevorderen. Ook vanuit het Regenboogforum wordt medewerking verleend.
Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het nu niet meer mogelijk zich aan te melden. Mensen die reeds betaald hebben, zijn daarmee gewoon ingeschreven.

feb 04

Mensen met gevoelens
Motieven bij christenzijn en homoseksualiteit
Landelijke themadag 12 februari 2011

Combinatie
Veel mensen ervaren de combinatie van christenzijn en homoseksualiteit als gecompliceerd. Dit geldt voor christelijke homo’s en lesbiennes zelf, maar ook voor hun naaste omgeving, kerkelijke voorgangers en andere mensen uit de gemeente. Maar niet minder voor de homo die om deze reden van het geloof is afgehaakt. Zijn de twee wel te combineren en zo ja, hoe dan? Op beide vragen geven al deze mensen uiteenlopende antwoorden. De afgelopen jaren is hier veel onderzoek naar gedaan. Daardoor kunnen we de verschillende inzichten beter duiden. Maar zoals vaak dreigt het verschil in beleving steeds meer uit te lopen op polarisatie. Dat is ontzettend jammer.

Portretten
Daarom organiseren wij op 12 februari 2011 een themadag. Daar zetten we een stap vooruit. We laten zien hoe vijf mensen christenzijn en homoseksualiteit kunnen combineren: protestants, gereformeerd, reformatorisch, evangelisch én niet-gelovig. Zo komen we te weten of de complexiteit typisch iets is voor (een bepaalde groep) christenen, of dat er over de grens ook iets van terug te vinden is.

Met bijdragen van Mariecke van den Berg, David Bos, Ad de Bruijne, Ruard Ganzevoort, Johan Quist, Thijs Tromp, Henri Veldhuis en anderen.

Download de folder

Je kunt je aanmelden door vóór 10 februari 2011 een e-mail te sturen naar themadag [at] lccprojecten . nl en tevens het entreebedrag van €10,00 over te maken op giro 53610 t.n.v. LKP o.v.v. “themadag” en je naam. Voor vragen kun je mailen naar themadag [at] lccprojecten . nl
[Let op: op de gedrukte flyer en een deel van de digitaal verspreide flyer staat het e-mailadres niet correct weergegeven. De juiste tekst staat hierboven en in de versie van de flyer die je hier kunt downloaden. Voor de zekerheid vragen we iedereen om zich óók via e-mail op te geven, zodat we indien nodig per e-mail berichten kunnen versturen.]

Seminars
Seminar 1: Eén Bijbel, twee visies?
ds. Henk de Jong (emeritus predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken)

Seminar 2: Geloof en homoseksualiteit: een lakmoesproef voor orthodoxie?
dr. Henri Veldhuis (predikant PKN Culemborg en schrijver van o.a. Kijk op geloof)
ds. Cees van Velzen (predikant Evangelische kerk De Pijler te Lelystad)

Seminar 3: Gods leiding: individueel of collectief?
René Herben (soldaat bij het Leger des Heils en student theologie)
ds. Jan Noordam (predikant PKN Drachten en schrijver van De huiver van Leviticus)

Seminar 4: Cultuur: erin mee of er tegenin?
Johan Quist (directeur RefoAnders)
Anton Untiedt (deelnemer Canal Parade 2010/1 en student theologie)

Seminar 5: Levensstijlen en pastoraat
prof. dr. Ruard Ganzevoort (o.a. hoogleraar praktische theologie aan de VU Amsterdam en coauteur van Adam en Evert)

Seminar 6: Lesbisch en vrouw: een dubbele emancipatie
Mariecke van den Berg MA (theologe en gendertheoretica)

Seminar 7: Geloof, seks en moraal
Anna Ravve MA (cultureel antropologe)
prof. dr. Ad de Bruijne (o.a. hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen)

dec 13

De Bijbel wordt vaak gebruikt om homoseksualiteit te veroordelen. Maar bijbelse teksten kunnen ook een feest van herkenning zijn voor homoseksuele mannen en vrouwen, ze kunnen seksuele diversiteit bevestigen en de norm van heteroseksualiteit ondergraven. Dit blijkt uit de bundel Onder de regenboog. De Bijbel queer gelezen, die in november verschenen is bij uitgeverij Skandalon.
In deze bundel lezen theologen tal van bijbelse verhalen en teksten door een queer bril. Dat betekent dat zij vragen over (homo)seksualiteit aan de orde stellen, de norm van heteroseksualiteit uitdagen en nieuwe perspectieven openen op gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de kerk, de theologie en de samenleving.
Ter gelegenheid van de verschijning van dit boek vond op 9 december een symposium plaats in de Utrechtse Janskerk. Vier deskundigen uit de theologie, de kerk en de homobeweging gaven een reactie op het boek:

  • Prof. Ruard Ganzevoort (Vrije Universiteit)
  • Prof. Maaike de Haardt (Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit van Tilburg)
  • Drs. René van Soeren (homobelangenorganisatie COC Nederland)
  • Ds. Peter Verhoeff (synodepreses Protestantse Kerk in Nederland)

Tijdens het symposium werden de redacteuren van het boek, Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma, geïnterviewd door de dagvoorzitter ds. Jasja Nottelman.
De organisatie is in handen van de EUG (Oecumenische Studentengemeente Utrecht) en het WHT (Werkverband van Queer Theologen).
Recensie-exemplaar: info [at] skandalon . nl
Informatie: a.s.vanklinken [at] uu . nl of 06-54941367.
Video verslag: zie hier.
Link: www.queertheologen.nl

Over het boek
Titel: Onder de regenboog. De Bijbel queer gelezen
Redactie: Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma
Auteurs: Mariecke van den Berg, Inge Boef, Marco Derks, Wielie Elhorst, Ruard Ganzevoort, Wietske de Jong, Anne-Marie Korte, Mark van der Laan, Lucien van Liere, Christiaan Ravensbergen, Martin Ruf, Peter-Ben Smit.
Paperback
222 pagina’s
€ 19,50
ISBN 978-94-90708-12-2

Flaptekst
Is Simson echt zo’n überseksuele macho als het bijbelverhaal ons op het eerste gezicht doet geloven? Wat te denken van de Emmaüsgangers: twee vrienden onder één dak, die Jezus uitnodigen te blijven slapen? Het paradijsverhaal, met die boom van kennis van goed en kwaad: is dat echt de basis voor een vaststaande heteroseksuele scheppingsorde? Als er in Christus geen jood of Griek, geen man of vrouw is, hoe zit het dan met het onderscheid tussen homo en hetero?
Deze en andere vragen staan centraal in dit boek. Vaak wordt met een beroep op de Bijbel heteroseksualiteit tot norm verklaard en homoseksualiteit veroordeeld. De bijdragen aan deze bundel laten zien dat de Bijbel volop ruimte biedt voor alternatieve interpretaties. De auteurs lezen bekende en onbekende bijbelse teksten, van Genesis tot Openbaring, door een queer bril. Dat betekent dat ze vragen over (homo)seksualiteit aan de orde stellen, de norm van heteroseksualiteit uitdagen en nieuwe perspectieven openen op gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de kerk, de theologie en de samenleving.

‘Queer Bijbellezen is de zoektocht naar wat het betekent om de teksten te lezen vanuit de marge. Tegen de vanzelfsprekende mannelijke en heteroseksuele interpretaties wordt hier een lezing aangeboden die er volgens velen niet mag zijn, die niet deugt.’ – Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit 

‘De bijdragen in dit boek laten het enthousiasme zien van eerste verkenningen van nieuw terrein, de opwinding en de begeestering wanneer bijbelteksten, dankzij ongehoorde vragen, nieuwe samenscholingen van betrokken lezers, andere leeswijzen en creatieve interpretaties, veel spannender, meer divers en ambigu blijken ten aanzien van (homo)seksualiteit en gender dan vaak wordt aangenomen.’ – Anne-Marie Korte, hoogleraar religie en gender, Universiteit Utrecht