Subsidie voor internationaal project christelijke homo-organisaties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft subsidie toegekend aan een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties. De subsidie stelt de Nederlandse organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) in staat christelijke homo-organisaties in Oost- en Zuid-Europa te ondersteunen in het verbeteren van hun positie in samenleving en kerk.

Over de Grens

De overheidssubsidie zal worden ingezet in het project ‘Over de Grens’. Binnen dit project worden christelijke homo-organisaties in Oost- en Zuid-Europa getraind in het voeren van gesprekken met kerkelijke en burgerlijke overheden en het creëren van ‘safe spaces’ voor hun leden. Zo wordt gestreefd naar een gelijkwaardige en veilige positie voor LHBT’s binnen hun eigen (geloofs-)gemeenschappen. De alliantie levert hiervoor de trainers, methoden en andere middelen. Er zal gebruik worden gemaakt van de methoden en technieken die reeds ontwikkeld zijn binnen het Europees Forum, een koepelorganisatie van 48 christelijke homo-organisaties in Europa.

Homofobie in Oost- en Zuid-Europa

In veel landen in het oosten en zuiden van Europa krijgen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) te maken met homofobie vanuit zowel de overheid als de kerk. Landen als Rusland en Oekraïne passen de wetgeving zelfs zo aan dat LHBT’s steeds moeilijker openlijk voor hun geaardheid uit kunnen komen. Niet zelden spelen kerken en kerkelijke leiders een actieve rol in de maatschappelijke afkeur van homoseksualiteit en het beperken van de rechten van LHBT’s. Bovendien lopen christelijke LHBT’s het risico uitgesloten te worden van de geloofsgemeenschap.

Veilig en Vrij

Eerder dit jaar kende het ministerie de alliantie al subsidie toe voor vier projecten onder de titel ‘Veilig en Vrij’. Binnen deze projecten wordt ingezet op de voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen, hulpverlening, en de psychosociale positie van christelijke LHBT’s in het algemeen en lesbische vrouwen in het bijzonder.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie