Warning: fopen(/home/lkpweb63/public_html/lccprojecten.nl/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/lccprojecten.nl/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/file.php on line 247
Startschot christelijk statement tegen homogerelateerd geweld – LCC+ Projecten

Startschot christelijk statement tegen homogerelateerd geweld

COC Nederland en de Stichting LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) geven op maandag 17 mei,  Internationale Dag Tegen Homofobie (IDAHO), het startschot voor een christelijk statement tegen homogerelateerd geweld.  De bisschop van de Oud Katholieke kerk en de algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap hebben hun steun al toegezegd.
Christelijke kerkleiders ontvangen in het kader van IDAHO 2010 een brief van COC en LKP waarin ze worden uitgenodigd het statement te tekenen. De formele ondertekening vindt plaats op IDAHO 2011.   

Met het statement willen COC Nederland en LKP kerkleiders de gelegenheid bieden zich publiekelijk uit te spreken tegen alle vormen van geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en tot het geven van het goede voorbeeld in de eigen gemeenschap. Binnen Nederland gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van sociale uitsluiting. Het statement is ook een signaal naar landen waar de houding van kerkleiders aanleiding geeft tot verschillende vormen van geweld tegen LHBT’s.
Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, en bisschop Schoon van de Oud Katholieke kerk hebben hun steun al toegezegd. “Het is erg dat vandaag de dag nog steeds sprake is van diverse vormen van geweld tegen homo’s en lesbiennes”, aldus Mikkers. “Religieuze leiders zouden een duidelijk standpunt tegen geweld en uitsluiting van homseksuele mensen moeten innemen. Daarom ondersteunen wij dit initiatief”.  Ook Bisschop Schoon draagt het initiatief een warm hart toe: ”Wij treden graag op als ambassadeur van dit initiatief en zullen zeker deelnemen aan de geplande conferentie om te komen tot een oecumenische statement tegen homogerelateerd geweld. Mijn handtekening zal er zeker onderstaan.”
Aanleiding om IDAHO in 2010 en 2011 in het teken van religie te plaatsen, was een recente uitspraak van de pauselijke nuntius bij de Verenigde Naties. Die verklaarde dat het Vaticaan tegenstander is van elke vorm van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen. Met het statement haken COC Nederland en het LKP aan bij die verklaring. De organisaties achten de tijd rijp dat ook Nederlandse geloofsgemeenschappen breed verantwoordelijkheid op zich nemen ten aanzien van alle vormen van geweld tegen homoseksuele mannen en vrouwen.
“Het statement dat LKP en COC Nederland versturen naar diverse religieuze leiders is een basistekst, vormgegeven vanuit het christelijke gedachtegoed,  en moet gezien worden als een uitnodiging aan religieuze leiders om later dit jaar tijdens een conferentie in samenspraak tot een breed gedragen christelijke statement tegen geweld jegens  homoseksuele mannen en vrouwen te komen”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter LKP en Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie