Projecten 2015 – 2017

Projecten 2015 - 2017

Projecten 2015-2017: En nu verder!

Ook in de periode van 2015—2017 voeren de LCC Plus Projecten weer drie projecten uit. De projecten bevorderen dat christelijke homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders zowel binnen als buiten hun eigen (geloofs)gemeenschappen in vrijheid kunnen kiezen voor een bestaan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld en uitgeleefd. Daarbij is het centrale thema dat vooral de kracht van deze mensen zélf wordt aangesproken om hun eigen positie en die van anderen te verbeteren.

De drie projecten die de LCC Plus alliantie van 2015-2017 uitvoert zijn:

  • Met ons allen: De emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’ers in evangelische en reformatorische kring.
  • Voor U niet verborgen: Emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in christelijke kring.
  • Homo in de Klas: Ondersteuning en empowerment van belangrijke groepen, die homoseksualiteit voortdurend bespreekbaar (willen) maken en de veiligheid op levensbeschouwelijke scholen willen vergroten.

Meer over deze projecten vindt u in het submenu bij de menukeuze ‘Projecten 2015-2017’.

De alliantie van de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre voert al sinds 2008 projecten uit voor de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring.