Over de grens

Over de grens: internationale samenwerking tussen christelijke LHBT-organisaties

Gay Prides in met name Oost-Europa kunnen steevast op veel tegenstand rekenen. Niet zelden wordt deze tegenstand gevoed door religieuze motieven. Daar waar LHBT’s hun stem in de kerk proberen te laten horen, is schorsing of ontheffing uit een functie of ambt een reële dreiging. Het is daarom van belang LHBT’s ook daar te ondersteunen in hun emancipatoire werk. Juist deze mensen zijn in staat het gesprek aan te gaan in de taal die de kerken en haar vertegenwoordigers in Oost- en Zuid-Europa eigen zijn en die van invloed is op de seksuele moraal van hun samenlevingen in het algemeen en vaak ook op politieke besluitvorming. Het is daarom zinvol veelbelovende christelijke LHBT-organisaties in Oost-, Centraal- en Zuid-Europa te ondersteunen. In het project ‘Over de grens’ zullen wij één of twee bestaande christelijke LHBT-organisaties in een Oost-, Centraal- of Zuid-Europees land begeleiden teneinde hen in staat te stellen gesprekken te voeren met kerkelijke en burgerlijke overheden met het oog op een gelijkwaardige positie van LHBT’s binnen hun eigen (geloofs)-gemeenschappen.

Gerelateerd aan dit project is de conferentie van het European Forum of LGBT Christian Groups op 16-20 mei 2012 in Amsterdam. Hier komen meer dan honderd vertegenwoordigers van christelijke LHBT-organisaties uit heel Europa bij elkaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van het European Forum.

Selectieproces Oost- en Zuid-Europes groepen die LCC Plus Projecten kan ondersteunen

Van 4 tot en met 7 oktober 2012 bezochten projectmedewerkers het Forum of LGBT Christians of Eastern Europe and Central Asia in Moskou. Daar hebben zij tijdens een workshop geïnventariseerd welke groepen in de regio Oost-Europa actief zijn en hoe deze groepen functioneren. De resultaten van deze inventarisatie kunt u bekijken in deze Powerpointpresentatie.

Plan van Aanpak

In samenwerking met de male co-president European Forum of LGBT christian groups en een Oost-Europa expert van het COC is een notitie opgesteld met belangrijke aandachtspunten voor de ondersteuning/training van een organisatie en een Plan van Aanpak.

Trainingen

Na een training in 2012 tijdens de zesde conferentie van het EEF (Oost-Europees Forum) in Kiev vond in 2014 een vervolgtraining plaats tijdens een werkbezoek aan Amsterdam gedurende de Gay Pride 2014. Van dit werkbezoek is een uitgebreid verslag beschikbaar.

Tijdens de openingsbijeenkomst van dit werkbezoek werden de deelnemers en deelneemsters verwelkomd door diverse sprekers/spreeksters. De teksten van die toespraken kun je hieronder bekijken.

Openingsspeech Wielie Elhorst, projectmanager Across the Border
Jeroen Windhorst, Chairman of CHJC, organization of Christian LGBTs
Ben Baks, policy advisor to the Dutch Government on LGBT equality matters
Heleen de Boer, chairperson LKP
Marco Derks, chair of the Dutch Society of Queer Theologians