Projecten 2012-2015

Je kunt een stukje tekst in deze ruimte toevoegen door het toe te voegen aan de "Page Excerpt" veld op het Pagina > Bewerk-.vakje

In de periode 2012-2015 hebben de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre zich onder de naam LCC Plus Projecten weer ingezet voor de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in christelijke kring. De christelijke alliantie voerde in deze drie jaar vijf projecten uit onder de noemer “Veilig en Vrij”:

  • Een Vrouw Apart, met de nadruk op de (psychosociale) positie van lesbische en biseksuele christelijke vrouwen;
  • Homo op School. over seksuele diversiteit op scholen voor middelbaar en hoger onderwijs;
  • De Roze Herberg, voor het faciliteren van de dialoog tussen (sleutelpersonen binnen) het christelijk werkveld en de christelijke LHBT-beweging;
  • Zorg voor een Homo, voor de professionalisering van de psychosociale begeleiding aan christelijke LHBT-mensen, en
  • Over de Grens, internationale samenwerking tussen christelijke LHBT-organisaties.

Op de subpagina’s leest u over de activiteiten die de LCC Plus Projecten via deze projecten hebben uitgevoerd.

Eindpresentatie projectperiode 2012-2015

EindpresentatieFoto1Op  17 april 2015 hebben de LCC Plus Projecten de bereikte resultaten van de projectperiode 2012-2015 gepresenteerd aan onder andere het ministerie van OCW. Alle organisaties, samenwerkingspartners, kerken en kerkgenootschappen en personen die op enigerlei wijze bij een of meer projecten betrokken zijn geweest waren hiervoor uitgenodigd, evenals de pers en overige belangstellenden. Alle vrijwillig(st)ers die hebben bijgedragen aan de projecten werd aansluitend een buffet en een eindfeest aangeboden als dank voor hun onmisbare inzet.

Eindrapportage projeCoverPublieksversieKleinctperiode 2012-2015: publieksversie

Tijdens de eindpresentatie is het eerste exemplaar van de publiekversie van de eindrapportage over deze projectperiode overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigd. U kunt deze hier downloaden. Hierin staat een kort overzicht van alle werkzaamheden en resultaten van de vijf uitgevoerde projecten.