Warning: fopen(/home/lkpweb63/public_html/lccprojecten.nl/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/lccprojecten.nl/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/file.php on line 247
Onderzoek effecten LCC Projecten – LCC+ Projecten

Onderzoek effecten LCC Projecten

De komende maanden doen Tim Zijlstra en Lodewieke Groeneveld onderzoek naar de effecten van de drie projecten van LKP, CHJC en ContrariO. Tim (23 jaar) is afgestudeerd cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in homoseksualiteit en gender. Lodewieke (25 jaar) is masterstudente theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht en richt zich vooral op diversiteitbeleid en religie.
“We zijn geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan visies op het thema christendom en homoseksualiteit. Er valt nog veel te bespreken op dit terrein en we zijn benieuwd in welke mate de LCC-projecten daaraan bijdragen. Met onze inhoudelijke specialisaties zijn we een ideaal duo om een onderbouwde analyse te maken van deze projecten.”
De komende maanden zullen ze kijken naar de resultaten van de uitgevoerde projecten en bekijken op welke manier deze projecten bijdragen aan de doelstellingen van de beleidsnota 2008-2011 “Gewoon homo zijn” van Kabinet Balkenende IV. In december verwachten ze hun onderzoek af te ronden. De resultaten zullen waarschijnlijk begin 2012 gepresenteerd worden.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie