‘Met ons Allen’

Je kunt een stukje tekst in deze ruimte toevoegen door het toe te voegen aan de "Page Excerpt" veld op het Pagina > Bewerk-.vakje

‘Met ons Allen’

De emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’ers in evangelische en reformatorische kring

De alliantie LCC Plus Projecten heeft met dit project de volgende doelstellingen:

  • in gesprek te komen en te blijven met kerkelijke gemeenschappen, organisaties en verenigingen en politieke partijen met een evangelische of reformatorische achtergrond over emancipatie en sociale acceptatie van LHBT ’ers in eigen kring, en
  • een veilige omgeving te creëren voor LHBT’ ers in evangelische en reformatorische kring.

Om deze doelen te bereiken worden er verschillende zaken georganiseerd en ondernomen. Als eerste de themadag voor gelovige roze vrouwen die gehouden zal worden op zaterdag 14 oktober 2017 in Amersfoort (zie www.lccprjecten.nl/true-colors-shining-through voor meer info). Ook is er intensief contact met diverse regenbooggemeenten om onze zichtbaarheid te tonen en met mensen in gesprek te gaan, zijn we aanwezig op de EO-Jongerendag, en nemen we deel aan overleggen van verschillende provincies en geloofsgemeenschappen.