LCC Plus Projecten

Je kunt een stukje tekst in deze ruimte toevoegen door het toe te voegen aan de "Page Excerpt" veld op het Pagina > Bewerk-.vakje

Welkom op de website van LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke lhbt-organisaties. Op deze website kunt u meer lezen over de projecten die LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre gezamenlijk uitvoeren om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager en projectcoördinator.

LCC Plus Projecten voert in de periode 2015-2017 drie projecten voor de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring onder de vlag “En nu verder”. Meer over de inhoud van deze projecten vindt u onder de menukeuze “Projecten 2015-2017′, of op onze facebookpagina van de LCC Plus Projecten: www.facebook.com/LCCPlusProjecten.

Het motto ‘En nu verder’ verwijst naar de twee eerdere projectperiodes van LCC:

  • In 2008-2012 voerde de alliantie tussen LKP, CHJC en ContrariO onder de naam LCC Projecten voor het eerst drie projecten uit: ‘Van Kerkgebouw tot Klaslokaal’, waarover meer informatie te vinden is onder de menukeuze ‘Projecten 2008-2012’ (submenu onder ‘Projecten 2012-2015’).
  • Begin 2012 is de alliantie uitgebreid met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met het oog op vijf nieuwe projecten onder het motto ‘Veilig en Vrij’. De uitbreiding van de alliantie naar vijf partners leidde tot de naamswijziging naar LCC Plus Projecten. Over wat er in deze projectperiode is gedaan en bereikt leest u alles onder de menukeuze ‘Projecten 2012-2015’.
  • Ook in de periode van 2015—2017 voeren de LCC Plus Projecten weer drie projecten uit. De projecten bevorderen dat christelijke homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders zowel binnen als buiten hun eigen (geloofs)gemeenschappen in vrijheid kunnen kiezen voor een bestaan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld en uitgeleefd. Daarbij is het centrale thema dat vooral de kracht van deze mensen zélf wordt aangesproken om hun eigen positie en die van anderen te verbeteren.De drie projecten die de LCC Plus alliantie van 2015-2017 uitvoert zijn:
    • Met ons allen: De emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’ers in evangelische en reformatorische kring.
    • Voor U niet verborgen: Emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in christelijke kring.
    • Homo in de Klas: Ondersteuning en empowerment van belangrijke groepen, die homoseksualiteit voortdurend bespreekbaar (willen) maken en de veiligheid op levensbeschouwelijke scholen willen vergroten.

De resultaten van de projectperiode 2015-2017 zijn gebundeld in een publieksversie en is hier te downloaden. Ook is er een onderzoek gedaan om het effect van de projecten te onderzoeken. Dit onderzoek is op dezelfde pagina te vinden.