Homo op school

Homo op school: homoseksualiteit en christelijk onderwijs

In de periode 2008-2011 hebben LKP, CHJC en ContrariO binnen het project ‘Homo in de klas’ lesmateriaal en andere middelen ontwikkeld om jongeren op christelijke middelbare scholen te bereiken. Het project ‘Homo op school’ biedt een verbreding, verdieping en versterking ten opzichte van wat in het project ‘Homo in de klas’ (2008-2011) is opgebouwd. Het belang van de thematiek van homoseksualiteit in het onderwijs is breder ingebed in relatiebeheer, beleid, onderwijscurriculum en toerusting/training van docenten en kerkelijke ambtsdragers (in opleiding). Vanuit dit vertrekpunt hebben de LCC Plus Projecten in de projectperiode 2012-2015 samen met Hogeschool Windesheim een lesbrief voor MBO en HBO ontwikkeld:

Lesbrief “Oog voor Diversiteit”

Lesbrief Oog voor Diversiteit

In nauwe samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle is de lesmethode “Oog voor Diversiteit” ontwikkeld. De methode bestaat uit een lesbrief, een handreiking voor de docent met daarin opgenomen een aantal mogelijke werkvormen en een bijbehorende PowerPointpresentatie. De methode is bestemd voor gebruik in het onderwijs aan studenten op HBO- en WO-instellingen die tijdens hun latere beroepsuitoefening te maken zullen krijgen met diversiteit, bijvoorbeeld studenten verpleegkunde, (psycho)sociaal en maatschappelijk werk of lerarenopleiding.
Hogeschool Windesheim heeft de lesmethode inmiddels in gebruik genomen. De lesbrief is momenteel alleen nog in digitale vorm beschikbaar. U kunt het materiaal aanvragen bij het Projectbureau van LCC Plus Projecten via info@lccprojecten.nl. U kunt natuurlijk ook het contactformulier op deze website gebruiken.