‘Homo in de Klas’

Homo in de klas - homoseksualiteit bespreekbaar maken en het bevorderen van een homovriendelijk klimaat op orthodox-christelijke middelbare scholen.

‘Homo in de Klas’

Het doel van dit project is ondersteuning en empowerment van belangrijke groepen, die homoseksualiteit voortdurend bespreekbaar (willen) maken en de veiligheid op levensbeschouwelijke scholen willen vergroten.

Doelgroep

  • Sleutelfiguren, professionals en vrijwilligers binnen de onderwijssector (bestuurders, docenten en voorlichters)
  • Sleutelfiguren binnen de kerksector (jeugdleiders en kringleiders)
  • Christelijke LHBT-jongeren zelf

Korte inhoud

We willen in deze periode vooral inzetten op voortzetting van de successen van ‘Homo in de Klas’ en ‘Homo op school’ door draagvlak te creëren voor een integrale aanpak van de bespreekbaarheid van seksuele diversiteit en noodzakelijke interventies op dit terrein. Gestreefd zal worden naar een effectieve combinatie van kennis rondom veiligheid op scholen, en de expertise rondom de levensbeschouwelijke identiteit en achtergrond van de scholen en hun docenten en leerlingen, opgebouwd in LCC Plus projecten in het onderwijs. Ook zal er effectieve samenwerking gezocht worden met de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit en Stichting School en Veiligheid. Reden hiervoor is dat het effect van voorlichtingslessen op zichzelf vaak gering is, maar met een doorgaande leerlijn er duidelijk resultaten worden behaald.

enkele reacties

Er zijn momenteel 1 van hen