Warning: fopen(/home/lkpweb63/public_html/lccprojecten.nl/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/lccprojecten.nl/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/file.php on line 247
Gezocht: twee studenten voor effectenonderzoek – LCC+ Projecten

Gezocht: twee studenten voor effectenonderzoek

De Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, CHJC (Vereniging van Christelijke Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen) en ContrariO (Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) zoeken twee studenten voor:

– het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van de drie projecten die de genoemde organisaties in de periode 2008-2011 met middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben uitgevoerd,
– het schriftelijk (en eventueel ook mondeling) rapporteren over de bevindingen van dat onderzoek.

Periode: 1 september t/m 30 november (13 weken).
Ureninzet: gemiddeld 8 uur per student per week (met piekbelasting).
Vergoeding op declaratiebasis: maximaal € 1.500 per student. Geen reiskostenvergoeding.

Van de studenten wordt verwacht dat ze ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek (met name het afnemen van semi-gestructureerde interviewen en vragenlijsten) en affiniteit hebben met het onderwerp van sociale acceptatie van christelijke lesbiennes en homo’s. Verder wordt verwacht dat ze flexibel inzetbaar zijn (aan het eind van de termijn zal waarschijnlijk veel meer dan acht uur per week worden gevergd) zelfstandig kunnen werken, maar zich zo nodig ook laten corrigeren. Bovendien is overleg met de projectcoördinator gewenst.

Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van een universitair docent. Nadere afstemming vindt plaats met de stuurgroep van de LCC Projecten.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij projectcoördinator Marco Derks, tel. (06) 24 47 67 32 of bij Wielie Elhorst (voorzitter a.i. stuurgroep LCC Projecten), tel. (06) 22 85 76 76. De website van LCC Projecten kan worden geraadpleegd voor informatie over de drie projecten. CV’s kunnen met een korte begeleidende brief tot 5 augustus 2011 worden ingezonden bij Wielie Elhorst, e-mail: jhw.elhorst [at] gmail . com. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 10 en 11 augustus, in Amsterdam.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie