Warning: fopen(/home/lkpweb63/public_html/lccprojecten.nl/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/lccprojecten.nl/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/file.php on line 247
FRA lanceert Europese LHBT-enquête – LCC+ Projecten

FRA lanceert Europese LHBT-enquête

Vanaf maandag 2 april start het grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is. Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via www.lgbtsurvey.eu is in te vullen.
Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de EU nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBT-mensen in betrekking tot discriminatie. Daarom heeft het Grondrechtenbureau van Europa (FRA) nu de allereerste online-enquête in de Europese Unie gemaakt om een juist beeld te krijgen van het leven van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (18 jaar of ouder). Hiermee probeert ze hun ervaringen in kaart te brengen. De enquête wordt gehouden in de 27 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Kroatië.
De resultaten van de enquête zullen de agenda voor de komende jaren voor de gelijke behandeling van LHBT burgers bepalen, onder meer via de ontwikkeling van richtlijnen voor gelijke behandeling van LHBT’s. De enquêteresultaten zullen nationale en Europese overheden en NGO’s in staat stellen hun activiteiten doelgerichter te maken, met als doel LHBT’s te ondersteunen in hun leven en zich vrij te kunnen uiten in een niet-discriminerende omgeving.
De enquête is volledig anoniem: op geen enkele wijze zullen gegevens van de deelnemers en hun sessies worden opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gallup, een professioneel enquête- en adviesbureau. Naarmate er meer mensen van verschillende achtergrond de enquete invullen, zullen de resultaten betrouwbaarder worden en zal er meer naar worden geluisterd.

Ga naar de enquête.

Jouw ervaring telt!

Zie ook Facebook en Twitter.

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie