Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel rond enkele-feitconstructie

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.

Naar aanleiding van de geplande behandeling in de Eerste Kamer bachten de LCC Plus organisaties gisteren een gezamenlijk persbericht uit dat u hier kunt lezen  De alliantie stuurde in verband met de behandeling van dit wetsvoorstel al eerder een brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer.brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie