Een vrouw apart

Een Vrouw Apart: christelijke lesbische en biseksuele vrouwen

Al zijn lesbische en biseksuele gelovige vrouwen voor onderlinge ondersteuning en empowerment binnen de christelijke homobeweging ook apart georganiseerd en plukken zij daar al jarenlang de vruchten van, toch is er nog nooit grondig, structureel en specifiek aandacht besteed aan verbetering van de psychosociale positie van deze vrouwen. Onderzoeken lijken hiertoe echter wel aanleiding te geven. Lesbische en biseksuele vrouwen hebben altijd te maken met emancipatie op twee terreinen: als vrouw en als lesbienne of biseksueel. Dit geldt in sterkere mate in orthodox-christelijke kringen. Dit maakt hun positie extra kwetsbaar. Het project ‘Een vrouw apart’ heeft als doel de psychosociale positie van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen binnen christelijke geloofsgemeenschappen (en specifiek binnen christelijke vrouwennetwerken) te verbeteren.

2012: Inventarisatie psychosociale positie van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen

In 2012 voerde het project een inventarisatie uit van de psychosociale positie van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen. Belangrijke thema’s die hieruit naar voren kwamen:

  • Onveiligheid in de kerk en gezin rond coming-out;
  • Zichtbaarheid en inspraak, verbonden aan gender en emancipatie van vrouwen in orthodoxe gemeenschappen. In meer conservatieve kerkgenootschappen kunnen vrouwen geen ambtsfunctie bekleden, waarmee lesbische vrouwen per definitie uitgesloten zijn van de leidinggevende functies die – celibatair levende – homoseksuele mannen wel kunnen bekleden;
  • Theologie/geloofsbeleving: de orthodox-protestantse theologie en sociaal-inclusieve theologie vanuit feministische en “queer” hoek sluiten nauwelijks op elkaar aan.

U kunt het rapport Inventarisatie psychosociale positie lesbische en biseksuele vrouwen inzien en downloaden.

2013: Feestdag over geloof voor roze vrouwen

Op 9 november 2013 werd in Amersfoort de eerste landelijke “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” georganiseerd voor roze (lesbische, biseksuele , transgender en betrokken hetero-) vrouwen. Samen met de circa 150 vrouwen die op deze dag af kwamen maakten we er een heel mooi feest van.

Van de feestdag is een filmreportage gemaakt

Onder de deelneemsters aan de themadag is een enquête gehouden op basis waarvan een evaluatierapport is opgesteld: Definitieve resultaten enquete Feestdag roze vrouwen.

2014-2015: Ontwikkeling gespreksmodule Een Vrouw Apart (EVA)

Gedurende 2014 en 2015 heeft een aantal vrijwilligsters hard gewerkt aan de de ontwikkeling van een gespreksmodule ter bevordering van de bespreekbaarheid en de positie van lesbische en biseksuele vrouwen in hun omgeving. De gespreksmodule is inzetbaar bij de bespreking van dit onderwerp in een groep. De module bestaat uit drie onderdelen:

  • Een usb-stick met uitspraken over ervaringen over diverse thema’s uit het dagelijks leven van (gelovige) lesbische en biseksuele vrouwen, en twee kinderen van een lesbische moeder. In de interviews komen thema´s als opvoeding, comingout en de relatie tot kerk en geloof aan de orde.
  • Een set vragenkaartjes rondom dezelfde thema’s.
  • Een handreiking voor de gespreksleiding.

Vrijwillig(st)ers die bekend zijn met gespreksleiding, bijvoorbeeld door hun opleiding – theoloog, pastoraal/psychosociaal werker of dergelijke – kunnen direct met de module aan de slag.

EindpresentatieFoto2Het eerste exemplaar van de gespreksmodule is op de eindpresentatie van de projectperiode LCC Plus Projecten 2012-2015 symbolisch overhandigd aan een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

U kunt de gespreksmodule kostenloos aanvragen bij het projectbureau van LCC Plus Projecten (info@lccprojecten.nl). Hiervoor kunt u uiteraard ook het contactformulier op deze website gebruiken.