De roze herberg

De roze herberg: veiligheid voor LHBT-mensen in een christelijke omgeving

Binnen dit project worden landelijke themadagen georganiseerd die primair gericht zijn op het samenbrengen van sleutelpersonen in christelijke organisaties en geloofsgemeenschappen om hen inhoudelijke en strategische instrumenten aan te reiken die zij nodig hebben om de psychosociale positie van christelijke LHBT-mensen te verbeteren.

In 2012 en 2014 hebben de LCC Plus Projecten deze bijeenkomsten georganiseerd, in 2014 in nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze bijeenkomsten leverden een belangrijke bijdrage aan de bespreekbaarheid en het bewustzijn van de doelgroep met betrekking tot de positie van christelijke LHBT-mensen. De informele ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de kerken en vrijwilligers uit het LHBT-werkveld had voor alle partijen toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door de toename van wederzijds respect en de openheid van de dialoog.
Naast deze bijeenkomsten organiseert de LCC Plus-organisatie CHJC twee comingout-weekends per jaar, en is het door LCC Plus geïnitieerde ‘Homo-ontbijt’ inmiddels structureel geadopteerd door de stichting Try-out.