Archief voor 'Zichtbaarheid'

mrt 03

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.

Naar aanleiding van de geplande behandeling in de Eerste Kamer bachten de LCC Plus organisaties gisteren een gezamenlijk persbericht uit dat u hier kunt lezen  De alliantie stuurde in verband met de behandeling van dit wetsvoorstel al eerder een brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer.brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer

feb 07

Op 4 februari 2012 is de brochure Van kerkgebouw tot klaslokaal: om de sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes verschenen. Hierin staan de projecten beschreven die LKP, CHJC en ContrariO in 2008-2012 hebben uitgevoerd. De brochure is hier te downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, stuur dan bericht via het contactformulier en vermeld “Bestelling brochure” als onderwerp en vermeld uw postadresgegevens in het bericht. Eén maal per week worden de bestellingen verwerkt.

feb 02

LKP, CHJC en ContrariO presenteren resultaten projecten 2008-2011

De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO (LCC) presenteren aanstaande zaterdag de resultaten van de projecten die zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Zij maakten homoseksualiteit bespreekbaar op christelijke scholen, binnen kerken en op diverse festivals. De presentatie vindt plaats in Utrecht en wordt gepresenteerd door EO-presentator Ed Anker.

Presentatie
De resultaten van de projecten worden gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op zaterdag 4 februari om 14.00-17.00 uur in het Silogebouw van de Baptistengemeente in Utrecht. Presentator Ed Anker (EO-presentator en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) zal daar in gesprek gaan met een docent en leerlingen van een gereformeerde school. Ook Derk Anne, die onlangs naar zijn christelijke studentenvereniging uit de kast kwam bij KRO’s Uit de kast van Arie Boomsma, zal worden geïnterviewd.

Ondersteund door de overheid
LKP, CHJC en ContrariO voeren sinds eind 2008 met subsidie van het ministerie van OCW diverse projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Zij ontwikkelden de lesmethode Homo in de klas, die inmiddels op tal van christelijke scholen in heel Nederland wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met christelijke jongeren op de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival.
Onderzoeken van de Roosevelt Academy (Recht op verschil?) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (Steeds gewoner, nooit gewoon) wijzen op de sleutelrol die christelijke homo-organisaties vervullen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring. Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de LCC organisaties: ‘Wij zijn verheugd dat de overheid deze sleutelrol erkent en dit heeft onderstreept in de toekenning van subsidie.’

Kerken als voorbeeld voor imams
Samen met COC Nederland wist het LKP zeventien landelijke kerken te brengen tot het opstellen van een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Voor het eerst was homoseksualiteit geen splijtzwam tussen kerken, maar bracht het thema de kerken samen. Deze verklaring werd op 17 mei 2011 gepresenteerd en onlangs door minister Van Bijsterveldt (LHBT-emancipatie) als voorbeeld aan imams voorgehouden.

De organisaties hebben samen met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, twee organisaties voor gelovige lesbische vrouwen, nieuwe projectvoorstellen ingediend bij het ministerie van OCW.

jan 12

Op zaterdagmiddag 4 februari 2012 presenteren LKP, CHJC en ContrariO de resultaten van de LCC Projecten 2008-2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Silogebouw in Utrecht.

In het najaar van 2008 zijn drie projecten van start gegaan om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen te bevorderen. Deze projecten zijn gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door drie christelijke homo-organisaties: de Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP), de vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen CHJC en de gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes ContrariO.
Inmiddels is het januari 2012. De projectenperiode loopt ten einde, al het voorgenomen werk is gerealiseerd en er is onderzoek verricht naar de resultaten en effecten van de projecten. De stuurgroep van wat de LCC Projecten (LKP, CHJC, ContrariO) is gaan heten, wil u van harte uitnodigen voor een presentatie van dat werk en voor een presentatie van een onderzoek naar de effecten van de projecten. Daarbij zullen ook mensen aan het woord komen die de ‘gebruikers’ van de producten van onze projecten waren en zijn.
De presentatie vindt plaats op zaterdag 4 februari a.s. van 14.00-17.00 uur in het Silogebouw aan de Herenstraat 34-36 in Utrecht. Na afloop vindt er een borrel plaats.
We hopen van harte dat u aanwezig wilt zijn. Update: houd u rekening met minder treinen i.v.m. weersomstandigheden! Voor nadere informatie over de presentatie kunt u contact opnemen met projectmanager Marco Derks, marcoderks [at] lccprojecten . nl. Aan uw aanwezigheid bij de presentatie zijn verder geen kosten verbonden.

sep 19

Met diverse activiteiten waren LKP, CHJC en ContrariO actief op het Xnoizz Flevo Festival. Behalve het theater ‘Homo naast God’ (LKP/De Dialoog) op de vrijdagavond was er op de zaterdag een ontbijt met homo’s en voerden we gesprekken met voorbijgangers bij de stand.

Ontbijten met homo’s
Ontbijten met homo’s werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en opnieuw met succes. Naast een oproep in het programmaboekje werd het ontbijt ook nog even aangekondigd na afloop van de theatervoorstelling op vrijdagavond. Op de oproep serieus gereageerd en dus zaten we uiteindelijk met 30 gasten aan tafel. De overgrote meerderheid was homo, lesbisch of biseksueel, de rest ‘aanhang’ om de stap te verkleinen of jeugdwerkers van een kerk die aan de slag wilde met het onderwerp. Tijdens het ontbijt ontstonden als vanzelf gesprekken die voor zover wij konden nagaan op een respectvolle manier werden gevoerd. Ervaringen werden uitgewisseld, problemen kwamen op tafel maar heel vaak was het ook vooral gewoon fijn elkaar te ontmoeten en in een ongedwongen veilige sfeer met elkaar te praten. Een enkeling kreeg adressen of boektitels waar hij of zij verder mee aan de slag kon. Naar aanleiding van dit ontbijt is er een afgeschermde Facebook-pagina gemaakt waar men onderling nog kan napraten. Hier zijn ondertussen vrijwel alle deelnemers lid van, een enkeling maakte er zelfs speciaal een Facebook-account voor aan. Al met al dus weer een heel geslaagd ontbijt!

Stand
Op de stand was het ’s ochtends nog wat rustig. Mensen keken voortdurend schuin uit hun ogen naar de stand. Soms zag je wat voorzichtige interesse en dan weer afkeuring. Hun ogen vielen meestal als eerste op het grote frame met canvasdoeken schuin achter de stand. Daar stond namelijk met grote letters op “Christen en homo”. Soms keken mensen dan met gefronste blikken, alsof ze zich afvroegen: “Kan dat wel? Is dat een denkbare combinatie?” Maar even zo vaak liepen mensen met een big smile op hun gezicht en zonder grappen op de stand af om er meer over te weten te komen.
Tegen het middaguur werd het drukker. Er was vrij veel serieus publiek dat langsliep en na enige bedenkingen toch de stand aanschoot, met de vraag wat ons doel was. Daarop gaven wij uiteraard de boodschap terug dat we er stonden om ons gezicht te laten zien door aan medechristenen het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Bij stijgende interesse en/of specifiekere vragen gingen we dan dieper op het gesprek in. Waar komt deze interesse vandaan? En dan komt er vaak langzaam en schoorvoetend uit dat mensen zelf homoseksueel zijn of worstelen met het feit dat iemand in hun directe omgeving het is.

Uit de kast, uit de kerk
Tien vrijwilligers hebben naar schatting 150 gesprekken gevoerd met festivalbezoekers van alle mogelijke leeftijden en achtergronden (zelfs enkele bezoekers uit België, Engeland en Duitsland). Een greep uit de uiteenlopende reacties:
– ‘Goed dat jullie er zijn!’
– ‘Homoseksualiteit is door de duivel ingegeven en zit tussen je oren.’ Naderhand is deze persoon wel met een andere blik weggegaan van de stand nadat hij zijn medebroeders van onze stand een knuffel heeft gegeven 😉
– ‘Ik kan de combinatie van homo en christen zijn niet rijmen met mijn eigen geloof, hoe zien jullie dat?’
– ‘God is toch liefde en houdt van iedereen, het maakt niet uit wie of wat je bent.’
– ‘Ik ben uit de kast gekomen, maar ik ben uit de kerk gezet…’
– ‘Ik ben bij de oprichting betrokken geweest van stichting ‘Onze Weg’, maar ben er nu na 25 jaar huwelijk met een vrouw toch achter gekomen dat homoseksualiteit niet te genezen is.’

Openheid
Een paar voorbeelden van gesprekken willen we iets uitvoeriger bespreken. Zo was er een jongen die voor informatie naar de stand kwam gewandeld. Hij had een lesbische zus en hij had daar, sinds ze dat twee jaar geleden aan hem verteld had, nog steeds erg veel moeite mee. Natuurlijk, zijn zus bleef zijn zus en hij hield heel veel van haar, maar ja die lesbische geaardheid was dan even wat lastiger om mee om te gaan. Er kwam een opening in de acceptatie doordat hij voor zijn bezoek aan de stand een programmaonderdeel had gevolgd waaruit hij opmaakte dat de Bijbel homoseksuele gevoelens of gedragingen eigenlijk helemaal niet afwijst. Een van onze vrijwilligers praatte met hem door en gaf hem een folder mee, waarin persoonlijke verhalen van mensen stonden die met de combinatie geloof en homoseksualiteit geworsteld hebben. Aan het einde van het gesprek was het nog niet helemaal duidelijk in hoeverre hij de geaardheid van zijn zus had geaccepteerd, hij bleef het moeilijk vinden maar stond wel duidelijk open voor andere standpunten.

Volledig heteroseksueel
Een beetje out-of-the-box denken kan geen kwaad, dacht Martijn, een van onze vrijwilligers. Hij liep op een tweetal jongens van een jaar of zeventien af die achter onze stand met onze frisbees met het opschrift CHJC aan het gooien waren. Ze hadden kort ervoor al even met een collega over onze boodschap gesproken. Martijn had zelf ook maar even zo’n frisbee gepakt om contact via actie te maken en het volgende moment vlogen de frisbees zo ongeveer alle kanten op. Een van hen gaf aan dat hij “volledig heteroseksueel” was. Hij liet me weten dat hij dat vrouwelijke en verwijfde gedrag waaraan je homoseksuelen kon herkennen maar niks vond. Hij vroeg Martijn naar zijn geaardheid en was duidelijk verbaasd over het antwoord. Hij kon het in ieder geval niet aan Martijn zien, zo liet hij weten. Martijn maakte hem duidelijk dat homoseksualiteit onder jongens overal voorkomt en dat het zeker niet altijd zichtbaar is aan de buitenkant. Hij kon er wel om lachen, maar hij kon zich er niet echt een voorstelling van maken. Misschien dat hij het ooit wel gaat begrijpen…
Er stond er een jongen te kijken naar informatie. Twee vrijwilligers spraken hem aan en hadden al vrij snel een interessant gesprek. Hij gaf aan homoseksueel te zijn en was inmiddels al zover dat hij dat geaccepteerd had. Wel had hij nog veel vragen over hoe je tegen een relatie aan moet kijken. Hij wilde wel, maar voelde zich nog helemaal niet op zijn gemak. Hij maakte zich erg veel zorgen over wat anderen er van zouden vinden. En dan stel je wat vragen en blijken alleen zijn ouders en een paar vrienden van hem te weten dat hij op jongens valt. Hij moest dus nog half uit de kast komen en dat zal uiteraard nog tijd en strijd kosten. De relatie in de toekomst zag hij wel zitten maar dat kwam later wel. Hij zou het vanzelf wel tegen komen. Het blijft hartverscheurend om te zien hoe iemand daar, in die donkere kast, nog zo’n strijd voor moet voeren. 

aug 29

Van 2008 tot 2011 zijn zeker tweehonderd vrijwilligers actief geweest binnen de LCC Projecten, de projecten van LKP, CHJC en ContrariO. Op 10 december willen we al die mensen bedanken met een dansfeest in Amsterdam. Ook wie zijn of haar handjes niet liet wapperen, mag dat tijdens het feest alsnog komen doen. Kortom: iedereen welkom!
Het feest wordt voor ons georganiseerd door Danserette – al vijf jaar het vrolijkste gay dansfeest van Amsterdam met pink classic hits en roze tunes van nu: van Donna Summer tot Madonna en van ABBA tot Lady Gaga. De deejays draaien oude en nieuwe disco, dansbare kitsch en pop uit de 70’s, 80’s, 90’s, 00’s en 10’s. Allemaal hits die je kent of herkent. Dans en straal als nooit tevoren!

Datum: zaterdag 10 december.
Tijd: 20.00 tot 1.30 uur.
Locatie: Akhnaton, Nieuwezijdskolk 25 in Amsterdam (vlakbij CS).
De entree is gratis, de drankjes zijn voor eigen rekening.
Meld je meteen aan via dansfeest [at] lccprojecten . nl

Tip: maak er een gezellig weekendje Amsterdam van!;-)

aug 02

AMSTERDAM – De Protestantse Kerk Amsterdam ondersteunt tijdens de komende Gay Pride week twee activiteiten: het Heilig Bootje in de Canal Parade en de Gay Pride Kerkdienst. Beide activiteiten nodigen christenen en niet-christenenuit om voor het anders-zijn van anderen schouder aan schouder te gaan staan: ‘All together now!’

Iedereen is gelijk

De boodschap van het christelijk geloof is dat mensen zich geaccepteerd mogen weten door God. In Gods ogen is iedereen gelijk. Met het ‘Heilig Bootje’ en de Gay Pride Kerkdienst willen de Protestantse Kerk Amsterdam en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) Gods liefde gestalte geven in de stad: wees welkom in de kerk, want die is er voor iedereen.

Uitnodiging
Het LKP en de Protestantse Kerk Amsterdam nodigen christenen en niet-christenen van harte uit holebi’s te ondersteunen in de eigenheid van hun bestaan. Zij mogen hun eigen bijdrage leveren aan de sociale acceptatie van homoseksualiteit in kerken samenleving. Zij nodigen christelijke holebi’s uit zich te laten zien in hun eigen (lokale) kerken en bij te dragen aan de betekenis van het christelijk geloof en de kerk. Zij nodigen alle kerken uit holebi’s toe te vertrouwen dat zij voor God hun leven kunnen leiden en zo ook hun plaats in de kerken in kunnen nemen.
Wij hebben inmiddels geleerd dat er geen reden kan zijn om mensen anders te behandelen op grond van hun huidskleur, hun sekse of hun maatschappelijke status. Voor seksuele oriëntatie zou anno 2011 hetzelfde moeten gelden, zowel buiten als binnen de kerken.

Boot en kerkdienst
Op 6 augustus a.s. gaan tijdens de Canal Parade de trossen los voor het Heilig Bootje, boot voor christelijke holebi’s en hun sympathisanten. De Protestantse Kerk Amsterdam ondersteunt het Heilig Bootje. Samen met het LKP nodigt zij iedereen ook uit voor de Gay Pride Kerkdienst op zondag 7 augustus a.s. om 12.00 uur in de monumentale Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam.

‘Come on, ALL TOGETHER NOW!’

jun 28

Op zaterdag 4 juni hebben vrijwilligers van LCC Projecten tussen de 150 en 200 gesprekken gevoerd met bezoekers van de EO Jongerendag. Op dit jaarlijkse event, dat in het GelreDome gehouden wordt, komen ongeveer 10.000 veelal jonge bezoekers af.

Welkom
Toen Robert Daverschot begin 2011 het voorzitterschap van ContrariO overdroeg aan René Venema, ging hij ook langs bij de EO om afscheid te nemen. Samen met andere bestuursleden had hij afgelopen jaren diverse keren gesprekken gevoerd met de directie of andere leidinggevenden bij de Evangelische Omroep. Aan het eind van dit laatste gesprek gaf hij aan het contact erg gewaardeerd te hebben. Toch had hij nog een laatste wens: zouden wij met een stand op de EO Jongerendag mogen staan?
De EO Jongerendag is een jaarlijks event van de Evangelische Omroep. De afgelopen tien jaar vond dit event plaats in het GelreDome in Arnhem. Op 3 mei ontvingen CHJC en ContrariO een e-mail van Ben de Wild Productions, de organisatie van de EO Jongerendag (en het Xnoizz Flevo Festival): “Hierbij ontvangt u informatie over het huren van een stand op de EO Jongerendag. De EO heeft besloten om dit jaar alle christelijke organisaties die hulp bieden aan homo’s en lesbiennes de gelegenheid te geven zichzelf te profileren op de EO Jongerendag.” We hadden nog een maand te gaan, dus besloten we snel te schakelen: een stand reserveren, materiaal aanschaffen voor de aankleding en mensen zoeken om de stand te bemensen.

Zichtbaar aanwezig
Op zaterdag 4 juni stonden we dus met een gezamenlijke stand van LKP, CHJC en ContrariO op de 37e EO Jongerendag. We hadden een perfecte locatie en door ons grote en kleurrijke expositiepaneel en ballonnen waren we goed zichtbaar – je kon de stand op een afstand van tientallen meters al zien. De tekst “christen & homo” op het expositiepaneel werd door veel voorbijgangers gezien, wat verschillende reacties opriep. Van 11.00 uur tot 18.30 uur werd de stand continu bemenst door twee mannen en twee vrouwen. De projectcoördinator en twee bestuursleden van ContrariO participeerden in het relatieprogramma, liepen rond over het terrein rondom het GelreDome en versterkten regelmatig de mensen bij de stand.

Een teken van God
Naar schatting hebben we met zo’n 150-200 mensen gesproken. Het betrof enerzijds jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar en daarnaast volwassenen van 35-55 jaar. Regelmatig kwamen er mensen naar ons toe die alleen even wilden zeggen: “Goed dat jullie hier staan!” Zulke blijken van waardering waren een sterke bemoediging, zeker ook tegen de achtergrond van lastigere gesprekken. Sommige mensen wilden gewoon wat informatie, stelden een vraag en namen wat folders mee. Anderen gingen een gesprek of een discussie aan. Enkele voorbeelden:

  • Vijf Surinaamse jongens van 12-15 jaar hebben zeker een kwartier bij de stand staan keuvelen met ons en de folders gelezen.
  • Een vrouw met een evangelische achtergrond en van rond de veertig vond het vreemd dat we een stand hadden. Homo- en christenzijn, dat kon niet volgens haar. Ze begon te lachten en liep door.
  • Een jongen van begin twintig die er voor zichzelf nog niet over uit was of hij homo is. Onze vrijwilliger moest een papiertje met haar visitekaartje dubbelvouwen zodat het in zijn jaszak paste en zijn vrienden het niet zouden zien.
  • Een man van vijftig jaar, gereformeerd en vader van een homoseksuele zoon, wilde informatie om zijn standpunt ten aanzien van homoseksualiteit te bepalen.
  • Een vrouw van in de dertig die werkzaam is als therapeut in evangelische zorginstelling. Ze heeft een lesbische cliënt met een relatie en wilde veel informatie om over hoe ze homoseksualiteit bespreekbaar kon maken. Onze vrijwilliger heeft haar wat informatie, enkele folders en onze lesbrief Homo in de klas meegegeven, en daarnaast zijn visitekaartje om eventueel een keer te komen praten met het team.
  • Een vrouw van in de veertig die blijft staan en in tranen uitbarst: “Dit moest zo zijn. Dat jullie hier staan. Dit is een teken van God.” Onze vrijwilliger gaat even met haar apart zitten. Ze vertelt over haar huwelijk (met een man), dat stukgelopen is. En dat ze nu pas echt weet en erkend waardoor het niet ging tussen hen: dat ze lesbisch is.
  • Een vrouw van eind dertig met haar elfjarige dochter maakte een praatje. Ze vond het erg ingewikkeld om homoseksualiteit en geloof met elkaar te rijmen. Maar ze probeerde het oprecht van de kant van onze vrijwilliger te zien en haar visie over het voetlicht te brengen. Bijna aan het einde van het gesprek zei ze: “Stel dat mijn dochter lesbisch is…” en haar dochter draait zich om en trekt een gezicht wat nog het beste is te omschrijven als walging en schrik. Juist ook voor zulke meisjes is het belangrijk dat wij zichtbaar aanwezig zijn: wij zijn rolmodellen.

Naast voorbijgangers hebben we ook mensen van andere organisaties gesproken, bijvoorbeeld mensen van andere stands op het terrein. Sommige mensen waardeerden onze aanwezigheid, anderen uitten hun vragen. Ook hebben we contact gelegd met de mensen van EO nazorg (Youth for Christ), die ook een gesprek over homoseksualiteit hadden ingepland.

Waardevolle bijdrage
We hebben onze bijdrage aan de EO Jongerendag als zeer waardevol ervaren. Veel mensen zijn aan het denken gezet. Mensen die alleen de stand zagen en bij wie de tekst “christen & homo” op hun netvlies staat. Mensen die een stukje verder zijn gekomen in hun denken over homoseksualiteit en geloof. Ouders, vrienden, therapeuten en pastors die toegerust zijn om homo’s, lesbiennes en biseksuelen verder te helpen. Mensen die een stap hebben gezet in het accepteren van hun homoseksualiteit en in hun proces van coming out.

jun 15

Slechts 100 plaatsten beschikbaar!
Je bent van harte uitgenodigd om op 6 augustus 2011 tijdens de Canal Parade mee te varen op het Heilig Bootje. Grijp je kans om te laten zien dat kerken, christenen en niet-christenen, homo en hetero schouder aan schouder kunnen staan: “All together now!”

Thema
Met het Heilig Bootje en de Gay Pride Kerkdienst willen de stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) en de Protestantse Kerk Amsterdam Gods liefde gestalte geven in de stad: wees welkom in de kerk die is er voor iedereen. De boodschap van het christelijk geloof is dat mensen zich, zoals zij zijn, geaccepteerd mogen weten door God en dus ook een plek mogen vinden in de kerk.

Extra grote boot
Dit jaar pakken we extra groot uit:
– de boot is zeker twee keer zo groot als vorige jaren;
– we hebben honderd plaatsten beschikbaar;
– er is een toilet aan boord! 😉
– en natuurlijk ook een goede DJ.

Kosten
Een plaats op de boot (consumpties inbegrepen) kost € 40,-. Studeer je aan een instelling voor hoger onderwijs in Amsterdam, ben je tussen de 18 en 30 jaar oud en schrijf je je in via het Studentenpastoraat dan kun je €30,- korting krijgen. Neem hiervoor contact op met studentenpredikant Ranfar Kouwijzer (06-13855156). Ben je geen student, maar is de deelnemersbijdrage wel een probleem, stuur dan een bericht naar het LKP via marcoderks [at] lccprojecten . nl.

Inschrijven kan nu!
Vanaf vandaag is het mogelijk een plek op de boot te reserveren. Natuurlijk kun je ook vrienden meenemen, iedereen is welkom! Wees er wel snel bij want veel enthousiastelingen hebben al interesse getoond. We verwachten dat de plekken op de boot snel vergeven zijn.
Inschrijven gaat in 2 stappen:
1. Meld je vóór 30 juni aan via www.heiligbootje.nl.
2. Maak gelijktijdig je deelnemersbijdrage over op rekening 53610 ten name van ST LAND KOORDINATIEPUNT KERK EN HOMOSEKSUALITEIT onder vermelding van “Deelnemersbijdrage Heilig Bootje” en de naam (of namen) van de deelnemer(s). De plaatsen worden verdeeld op volgorde van aanmelding. Zonder overboeking is je aanmelding nog niet geldig.
NB Annuleren is mogelijk, maar in verband met de voorbereidingen zijn we genoodzaakt daarvoor kosten in rekening te brengen. Bij annuleringen tot 30 juni wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Bij annuleringen na 30 juni wordt de deelnemersbijdrage niet gerestitueerd.

Sympathisanten
Of je zelf meevaart of niet, je kunt de boodschap van het Heilig Bootje steunen met een gift aan het LKP (belastingaftrekbaar). We zijn op zoek naar honderd sympathisanten die een bijdrage van €25,- of meer willen overmaken op rekening 53610 ten name van ST LAND KOORDINATIEPUNT KERK EN HOMOSEKSUALITEIT onder vermelding van “gift Heilig Bootje”. Wil je het Heilig Bootje sponsoren? Neem contact op voor overleg over de mogelijkheden.
UPDATE: Kerk in Actie en Stichting PANN sponsoren het heilig bootje!

Verdere informatie
Een à twee weken voor de Gay Pride versturen we je nog een briefing met meer informatie over de dag (tijden, kleding, kleuren van de boot enzovoorts)

Vragen?
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen via info [at] heiligbootje . nl.

jun 08

Minister Marja van Bijsterveldt

All Together Now! Dat is het thema van de Amsterdamse Gay Pride 2011. Kom daarom op zondag 7 augustus naar de kerk om te zingen, te luisteren, na te denken, stil te zijn en deze Gay Pride gezamenlijk feestelijk af te sluiten. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en homo-emancipatie) leest uit de bijbel. Queer theoloog Adriaan van Klinken houdt een prikkelende overdenking. Verder veel mooie muziek: Izaline Calister en Leoni Jansen zingen, er is een speciaal Gay Pride gelegenheidskoor en de viering wordt begeleid door Onno Krijn op vleugel. Vanaf 11.30 uur inloop met muziek; na afloop van de dienst koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten in de prachtige grachtentuin. Seculier of zweverig, ietsist of nietsist, vrijzinnig of orthodox, kerkganger of kerkmijder: welkom in de Keizersgrachtkerk – All Together Now!

Datum: zondag 7 augustus 2011
Tijd: 12.00-13.00 uur
Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 Amsterdam
Organisator: Protestantse Kerk Amsterdam / LKP
De Keizersgrachtkerk is rolstoeltoegankelijk en er zijn voorzieningen voor doven en slechthorenden.