Beknopte reactie op de media-aandacht voor de stichting ‘Hart van Homo’s’

In de afgelopen dagen zijn er in de media berichten verschenen over een nieuwe stichting: Hart van Homo’s. Deze stichting is opgezet door de Stichting Weerbaar in Seksualiteit. Deze laatste ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Ook de LCC Plus organisaties ontvangen subsidie van het ministerie van OCW. Sinds 2008 voeren de LCC Plus organisaties hiermee projecten uit die de sociale acceptatie van christelijke LHBT’s binnen en buiten hun eigen (geloofs)gemeenschappen beogen.

De LCC Plus organisaties hebben de subsidieaanvraag voor de huidige projectperiode in 2015 ingediend. De subsidieaanvraag van de LCC Plus organisaties en die van Weerbaar in Seksualiteit zijn op verzoek van het ministerie van OCW in één aanvraag gebundeld. Hoewel er dus strikt genomen een formele relatie bestaat, willen de LCC Plus organisaties beklemtonen dat zij enkel en alleen verantwoordelijkheid dragen voor de eigen projecten.

Binnen de LCC Plus projecten ligt de nadruk op de vrijheid en de ontwikkeling van christelijke LHBT’s zelf. De LCC Plus organisaties zijn van mening dat christelijke LHBT’s in volledige vrijheid en in een veilige omgeving moeten kunnen kiezen voor een bestaan dat zij naar eigen inzicht invullen, met of zonder seksuele relatie.

Voor wat de Stichting Weerbaar in Seksualiteit beoogt met haar werk, kunt u terecht op de website van deze organisatie. Daar vindt u ook de benodigde contactgegevens: www.weerbaarinseksualiteit.nl/.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Partners van de LCC+ Alliantie

Partners van de LCC+ Alliantie