Archief per auteur

jul 28

Gay Pride Kerkdienst PLUS: ontbijt – dienst – onthulling website

Gay Pride Kerkdienst in Amsterdam op 3 augustus

 

De Gay Pride Kerkdienst groeit! Voorafgaand aan de dienst vindt in het kader van TransPride een TransPride-ontbijt plaats voor gelovige transgenders en hun familieleden en vrienden. Na de dienst wordt de website regenbooghulp.nl gelanceerd. De dienst zelf is dit jaar voor een deel meertalig voor de vele buitenlandse gasten die mee zullen vieren.

 

TransPride
De Gay Pride verwelkomt dit jaar voor het eerst TransPride. Op zondag 3 augustus wordt daarom voor het eerst een TransPride-ontbijt georganiseerd. Per Vermaas, mede-organisator: ‘Met het ontbijt willen we een activiteit aanbieden die ontspanning biedt en waarin gelovige transgenders en hun vrienden en familie in alle rust van gedachten kunnen wisselen. Een mogelijkheid voor reflectie onder het genot van een heerlijk ontbijt.’

Regenbooghulp.nl

Na een boekje voor hulpverleners die te maken krijgen met LHBT-mensen die een gelovige achtergrond hebben(Geloven onder de regenboog), komt er nu ook een website die eenieder die het aangaat snel wegwijs maakt bij vragen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit: www.regenbooghulp.nl. De website wordt na de Gay Pride Kerkdienst feestelijk gelanceerd. Mariecke van den Berg, stafmedewerker van de LCC Plus Projecten: ‘Voor gelovige LHBT’s is het belangrijk dat ze terecht kunnen bij een hulpverlener die recht doet aan hun geloofsovertuiging. Deze website is een belangrijke stap in de richting van goede, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke hulpverlening.’ Naast de lancering vindt er een gesprek plaats met een panel van hulpzoekers en hulpverleners en met de zaal over de rol van geloof in de hulpverlening aan christelijke LHBT´s.

 

Lezingen door Irene Hemelaar en Cindy Ndagire

Tijdens de Gay Pride Kerkdienst leest Irene Hemelaar uit de Bijbel. Irene is als zangeres een groot liefhebber van het Nederlandse lied. Daarnaast is zij directeur content van Amsterdam Gay Pride. Met haar komst heeft de jaarlijkse Gay Pride gewonnen aan nog meer inhoud en het in beeld brengen van de vaak aangevochten levens van LHBT’ers, nationaal en internationaal. De tweede lezing in de dienst wordt verzorgd door Cindy Ndagire, een van de leden van de zelforganisatie Uganda Gay on Move die zich inzet voor LHBT-asielzoekers uit Uganda. Een van de twee collectes van de dienst is bestemd voor deze groep.

Nieuw lied

Voor de Gay Pride Kerkdienst schreef de Amsterdamse dichter/theoloog Sytze de Vries het lied ‘Ik ga de stilte in’. Op 3 augustus wordt het voor het eerst ten gehore gebracht. De sopraan Marene Elgershuizen, het Amstel Gospel Choir en organist/pianist Henny Heikens nemen de overige muzikale inbreng voor hun rekening.

 

Gay Pride Kerkdienst: Listen!
De bezoekers van de Gay Pride Kerkdienst worden dit jaar uitgenodigd te luisteren naar de stem in zichzelf. In discussies over homoseksualiteit wordt LHBT-mensen vaak gevraagd toch ook vooral begrip te hebben voor de visies van anderen. De eigen stem van LHBT-mensen heeft echter veel te zeggen… en dat mag gehoord worden! Rebecca Onderstal, predikant in Cothen en voorganger: ‘Die eigen stem is als ooit gezaaid zaad dat lang in stilte op ontkieming heeft moeten wachten. Dat wachten is niet altijd even gemakkelijk, maar als het eenmaal ontkiemt, kan het niet langer verborgen blijven. Een mooie lezing uit het Evangelie naar Marcus zal ons luisteren, stil zijn én ontkiemen in de Gay Pride Kerkdienst begeleiden.’

 

Tijden en plaats

Transpride-ontbijt: 10.30-12.00 uur (meer info en aanmelding: www.lkp-web.nl).

Gay Pride Kerkdienst: 12.30-13.45 uur (deuren open: 12.00 uur).

Toegankelijk voor rolstoel, ringleiding voor doven en slechthorenden, doventolk aanwezig,

hapje en drankje na afloop, live uitzending via: www.keizersgrachtkerk.nl -> kerkdiensten.

Facebook:gaypridekerkdienst / Twitter: @gaypridekerk

Lancering www.regenbooghulp.nl: 14.00-15.00 uur

Keizersgrachtkerk: Keizersgracht 566 in Amsterdam.

 

Organisatie Gay Pride Kerkdienst

De verantwoordelijkheid voor de Gay Pride Kerkdienst wordt gezamenlijk gedragen door: Protestantse Kerk Amsterdam, LKP – Landelijke koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging, Keizersgrachtkerkgemeente Amsterdam, CHJC – Vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

 

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

 

mei 02

Nu vooral aandacht besteden aan pastorale zorg lesbiennes en homo’s in eigen kring

Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboeop homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg

De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling Van der Hoeven die in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk vraagt om Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken. René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Reformatorische kerken in beweging

Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba van de Hersteld Hervormde Kerk dominee Ronnie Mulder herkent het beeld dat Burggraaf in zijn artikel schetst niet, maar erkent in het Nederlands Dagblad (1 mei 2014) dat de ervaringen per gemeente verschillen. Ook dr. Jan Hoek erkent dat lesbiennes en homo’s nogal eens in de problemen komen, omdat zij van tevoren al weten dat zij zullen worden veroordeeld, als zij het gesprek zoeken. Heleen de Boer (vice-voorzitter van het LKP): “Wij prijzen dominee Burggraaf om zijn moed en hopen dat hij door zijn kerk goed wordt opgevangen in de komende tijd. Dominee Burggraaf spreekt ook van anderen in dezelfde situatie. Wij vermoeden dat het hier slechts om het topje van de ijsberg gaat. Wij hopen daarom dat de Hersteld Hervormde Kerk nu alle prioriteit legt bij pastorale zorg voor lesbiennes en homo’s in eigen kring.

4 mei (dodenherdenking) en 17 mei (IDAHOT)

Dominee Burggraaf schreef zijn artikel (http://cor-docile.eu/artikel.html) na een bezoek aan concentratiekamp Dachau. Natuurlijk is er geen rechte lijn te trekken vanuit Nazi-Duitsland naar homo’s en lesbiennes in de orthodoxere kerken, maar vandaag de dag bieden veel van deze kerken voor lesbiennes en homo’s geen veilige omgeving en dat doet hen geweld aan. De LCC Plus organisaties stemmen daarom in met de door Burggraaf geformuleerde noodzaak ook vandaag de dag in deze kerken actief aandacht te besteden aan het (nonverbale) geweld dat lesbiennes en homo’s daar ervaren. Het aantal homoseksuele jongeren uit orthodox-christelijke kring dat aan zelfmoord denkt is veel te hoog, zo blijkt uit onderzoek. Op 4 mei wordt op het Homomonument in Amsterdam stilgestaan bij alle geweld hoe dan ook tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele en trangender mensen, vroeger en nu. Op 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, gebeurt dat ter gelegenheid van deze dag ook in de Oranjekerk in Amsterdam. De LCC Plus organisaties prijzen en ondersteunen een ieder die in eigen kring tegen geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders opstaat.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties bestaan uit de volgende organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met middelen van het Ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie www.lccprojecten.nl.

 

dec 02

Per 1 januari 2014 legt drs. Wielie Elhorst zijn functie neer als voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Tienjarig bestuurslidmaatschap

Wielie Elhorst werd in 2003 lid van het LKP-bestuur en een aantal jaren later voorzitter. Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. In zijn professionele leven is Elhorst senior medewerker van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (specialisme catechese), predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van dezelfde kerk en promovendus catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. De tijd die nodig is om de promotiestudie tot een goed einde te brengen, heeft Elhorst doen beslissen zijn functie neer te leggen. Elhorst: “Ik neem met spijt afscheid van het LKP-werk. Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan de organisatie en zie dat alle inzet van de afgelopen jaren zijn vruchten aan het afwerpen is. Dit werk wordt zonder twijfel goed voorgezet door het altijd betrokken en actieve LKP-bestuur.”

Blijvende betrokkenheid

Aan de inzet van het werk voor christelijke LHBT’ers komt bij het vertrek van de voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Elhorst blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam, de landelijke themadag ‘Transgenders en geloof’ op 15 maart a.s. en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij als agendalid van het LKP-bestuur lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

Afscheid op 15 maart 2014

Elhorst neemt officieel afscheid tijdens een feestelijke receptie na de themadag ‘Transgenders en geloof’ op zaterdag 15 maart a.s.

Nieuwe voorzitter

Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen een vacaturetekst opvragen bij de secretaris van het LKP, dhr. Frits Brommet, e-mail: secretaris@lkp-web.nl. Het LKP is een koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties. Het LKP streeft volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ers na in kerk en samenleving.

 

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

 

nov 01

De Stichting LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging – betreurt de confrontatie tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland. Het LKP biedt de kerkelijke gemeente een gesprek aan om mogelijke misverstanden rond christelijk geloof en homoseksualiteit weg te nemen.

Confrontatie

Onlangs weigerde de Evangelie Gemeente Utrecht de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland een zaal te verhuren in haar gebouw. Het zou volgens oudste De Vries niet wijs zijn geweest, gezien de gevoeligheid van het thema in de achterban. Het LKP betreurt de onnodige confrontatie die hier het gevolg van was.

Geen reden homo’s te weigeren in de kerk

Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Het staat kerkelijke gemeentes vrij mensen en groepen al dan niet binnen te laten. Daar hoeft ook geen verantwoording over te worden afgelegd. Tegelijkertijd is het wat het LKP betreft volstrekt onnodig LHBT-groepen de toegang te weigeren. Elke kerkelijke gemeente zou hen met open armen moeten ontvangen, zelfs al ligt de thematiek gevoelig.”

Aanbod om achterstand in informatie weg te nemen

Het LKP heeft de Evangelie Gemeente Utrecht uitgenodigd voor een eenmalig gesprek over homoseksualiteit en het christelijk geloof. Als koepelorganisatie van twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties is het ervan overtuigd dat mogelijke misverstanden over homoseksualiteit en het christelijk geloof weggenomen kunnen worden. Zo kunnen confrontaties als die tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out voortaan worden voorkomen. Elhorst: “Wij vertellen graag ons eigen verhaal als christelijke homo’s en lesbiennes en hopen zo een brug te kunnen slaan.”

LKP

Het LKP is een koepelorganisatie voor twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties. Het LKP streeft naar een veilige en gelijkwaardige plek voor alle mensen, in kerken en christelijke organisaties, ongeacht seksuele oriëntatie

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

 

okt 28

Ruim honderd vrouwen zullen op 9 november aanstaande in Amersfoort de “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” bijwonen. LCC Plus, de christelijke LHBT-alliantie die de themadag organiseert, is verwonderd over de grote belangstelling. De animo duidt volgens LCC Plus op een grote behoefte aan ontmoeting onder christelijke lesbische, biseksuele en transgendervrouwen -en dat deze groep groter is dan vaak wordt gedacht.

Dubbele emancipatie

LCC Plus organiseert de dag nadat uit een eigen inventarisatie bleek dat lesbische en biseksuele vrouwen in veel kerken met een dubbele emancipatiestrijd te maken krijgen: als seksuele minderheid en als vrouw. De kerkverlating onder lesbische vrouwen blijkt hoog en binnen meer behoudende kerken is het voor (lesbische) vrouwen vaak niet mogelijk om over homoseksualiteit mee te praten op bestuurlijk niveau. Biseksualiteit en transgenderisme blijken bovendien onderwerpen die zelden op de kerkelijke agenda staan, waardoor biseksuele en transvrouwen onzichtbaar blijven.

Steun in de rug

Met de themadag wil LCC Plus de zichtbaarheid van lesbische, biseksuele en transgendervrouwen in christelijke gemeenschappen vergroten. Zo willen de organisaties aandacht vragen voor de eigen inbreng en stem van gelovige roze vrouwen. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “Door de dag een feestelijk karakter te geven willen we benadrukken dat gelovig én roze zijn iets moois is om te vieren. We zijn erg blij dat zoveel vrouwen dit feestje willen meemaken en hopen dat het hen waar nodig een steun in de rug geeft”.

In het roze Licht

De feestdag, die als thema “In het roze Licht” heeft, is bedoeld voor vrouwen van alle kerkelijke gezindten en leeftijden. Ook heterovrouwen die zich betrokken voelen kunnen zich aanmelden. Voor de feestdag zijn nog enkele plekken beschikbaar. Vrouwen die willen deelnemen kunnen zich nog tot 1 november aanmelden op de website www.inhetrozelicht.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het programma en de locatie.

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

 

sep 24

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op zaterdag 9 november 2013 een landelijke ontmoetingsdag voor lesbische, biseksuele en transgendervrouwen. Het uitgangspunt: gelovig, vrouw én roze zijn is een feestje waard! Met de dag wordt een eigen antwoord gegeven op de psychosociale situatie van christelijke roze vrouwen, die het in hun kerk niet altijd makkelijk hebben. De dag vindt plaats in Amersfoort en staat in het teken van geloof en spiritualiteit. Publiciste Monique Samuel zal met een toespraak het spits afbijten.

Zichtbaarheid

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het LCC Plus project Een Vrouw Apart. Dit project werd in 2012 opgezet om de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen binnen christelijke gemeenschappen te bevorderen. Marieke Berting, voorzitter van online platform HolyFemales.nl: “Homoseksualiteit wordt in veel kerken gelukkig steeds beter bespreekbaar, maar daarbij wordt meestal mannelijke homoseksualiteit als referentiepunt genomen. De ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen blijven buiten beeld. We zien dat zij in hun geloofsgemeenschappen vaak extra moeite moeten doen voor een plek onder de zon: als seksuele minderheid én als vrouw.”

“Vieren dat we er mogen zijn”

De LCC Plus Alliantie ziet ontmoeting en uitwisseling tussen gelovige roze vrouwen als een belangrijke stap richting meer zichtbaarheid en sociale acceptatie. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “De ‘feestdag’ is zo belangrijk omdat deze vrouwen een steun in de rug verdienen bij de acceptatie van zichzelf én de acceptatie door hun omgeving en hun kerk. Het kan en het mag: vrouwen die van vrouwen houden én geloven”. De organisatie heeft er voor gekozen om de dag een informeel karakter te geven. Het programma bevat naast de toespraak van Samuel een scala aan creatieve en informatieve workshops, een viering, gezamenlijke maaltijden en een afsluitend feest. De workshops laten zien dat het programma erg veelzijdig is en verschillende leeftijdsgroepen aanspreekt. Zo komen bijvoorbeeld theater, creatief schrijven, een visueel statement maken en het perspectief van 50-plusvrouwen aan bod. Welten: “We hebben het heel bewust een ‘feestdag’ genoemd: we gaan samen vieren dat we mogen zijn wie we zijn!”.

De ontmoetingsdag draagt het thema Me/She/Be(lieve)Free: in het roze Licht en is toegankelijk voor alle roze vrouwen die gelovig zijn of interesse hebben in geloof of spiritualiteit. Ook vrouwen die affiniteit hebben met roze vrouwen zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie over het programma, de locatie en de organisatie kan worden gevonden op www.inhetrozelicht.nl. Vrouwen die willen deelnemen wordt gevraagd zich vooraf in te schrijven. Ook dat kan via genoemde website. Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet kunnen zich opgeven via telefoonnummer (06) 12 23 60 73 (Mariecke van den Berg).

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

 

sep 18

Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen* – 46 groepen in 22 Europese landen – kondigt met vreugde aan dat het financiële ondersteuning zal ontvangen van de Nederlandse regering voor de uitvoering van een driejarig Europees advocacy project.

Advocacy christelijke LHBT’ers op een hoger niveau

Het advocacy project, getiteld “Breathing in the Spirit of Human Rights” is een initiatief van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Het doel van het initiatief is de aandacht van Europese overheidsorganen als de Raad van Europa en het Europees Parlement te vestigen op het geweld en de dreiging jegens christelijke LHBT-groepen en mensen, vooral in de landen van Oost-Europa. Het project heeft tot doel om te lobbyen voor maatregelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om de vrijheid van LHBT’ers en hun volwaardige participatie in de samenleving te garanderen.

Het Europees Forum is zeer dankbaar dat de Nederlandse regering, i.c. de Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft besloten het advocacy werk van het Europees Forum te ondersteunen. Het is prijzenswaardig en juist dat de Nederlandse regering de nationale traditie van tolerantie en vrijheid voor allen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, door deze ondersteuning opnieuw kracht heeft bijgezet. De Nederlandse regering erkent met de ondersteuning de strijd van de christelijke LHBT-groepen in Europa.

Europees Forum van christelijke LHBT-groepen

Vrijheid van godsdienst bestaat niet alleen in de vrijheid om te geloven maar ook in de vrijheid om dit geloof tot uitdrukking te brengen in volwaardige en gelijkwaardige participatie in samenleving en kerk. Dit is één van de belangrijkste thema’s van het Europees Forum. Dit te bereiken is voor christelijke LHBT’ers een bijna dagelijks gevecht, waarin zoveel mogelijk gezocht wordt naar veilige plaatsen om het eigen geloof in woord en praktijk te belijden. Het Europees Forum meent dat het hier om niet minder dan een mensenrecht gaat waaraan geen afbreuk mag worden gedaan zuiver en alleen op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Het Europees Forum is een groeiend oecumenisch netwerk dat zich over heel Europa uitstrekt. De groepen en haar leden ondersteunen elkaar en alle individuen die worden geconfronteerd met discriminatie, in de kerk of in de samenleving. Het Forum vertegenwoordigt de aangesloten groepen in discussies en dialoog met internationale oecumenische organen zoals de Wereldraad van Kerken, met nationale kerken en civiele en politieke organisaties. Het Europees Forum is opgericht in 1982. In Nederland zijn vier groepen lid: het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, Netwerk Mirre – Lesbische en biseksuele vrouwen – geloof en spiritualiteit, het WHT – Werkverband van Queer Theologen en het WKHP – Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

 *LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

 

jul 05

De bezoekers van de Roze Zaterdag Viering 2013 hebben diep in de buidel getast om christelijke LHBT’ers in Oost-Europa bij te staan. De collecte bracht maar liefst €1350 euro op. Met dit bedrag wordt het LCC Plus project “Over de Grens” ondersteund. Binnen dit project worden christelijke LHBT organisaties in landen als Rusland, Oekraïne en Polen getraind in het aangaan van de dialoog met vertegenwoordigers van kerk en overheid. Dankzij de bijdrage van bezoekers aan de Roze Zaterdag Viering, die op 29 juni gehouden werd in een afgeladen Domkerk, kunnen deze organisaties nog beter ondersteund worden. De collecte wordt ingezet voor de trainingen, maar bijvoorbeeld ook voor Russische vertalingen van literatuur over geloof en homoseksualiteit of het bouwen van een veilige webomgeving waar de doelgroep elkaar virtueel kan ontmoeten en informatie kan uitwisselen. Recente ontwikkelingen in landen als Rusland maken het voor LHBT’ers steeds moeilijker om voor hun rechten op te komen. LCC Plus Projecten is dan ook zeer verheugd met de opbrengst en wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken.

jul 02

Onder het thema “Me She Be(lieve) Free: in het Roze Licht” organiseert LCC Plus op zaterdag 9 november 2013 een “feestdag over geloof” voor lesbische, biseksuele en betrokken heterovrouwen. De website van de themadag, www.inhetrozelicht.nl, is nu online!

De dag vindt plaats in Amersfoort en heeft een gevarieerd programma met cabaret, workshops, sprekers (o.a. Monique Samuel) en een viering. Er wordt samen gegeten en de dag sluit af met een feest.

Voor een eerste indruk kun je hier de flyer downloaden. Of ga naar direct naar www.inhetrozelicht.nl voor uitgebreide informatie over het programma en inschrijving, lees meer over de opzet van de dag en maak kennis met de organisatoren. Op de website kun je je vast aanmelden door het online inschrijfformulier in te vullen!

 

 

jun 26

Persbericht Roze Zaterdag Viering Utrecht 2013

“Weet jij mij beter dan ik?” Onder dit thema wordt op 29 juni 2013 om 11:00 u. de Roze Zaterdag Viering gehouden in de Domkerk te Utrecht.

Lesbiennes, homo’s biseksuelen, transgenders; hun vrienden en familie en alle overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de laagdrempelige kerkdienst die traditioneel de aftrap van Roze Zaterdag vormt. De Roze Viering is vanouds een feestelijk moment waarop geloof en seksuele diversiteit centraal staan. Over kerkmuren heen komen LHBT-ers al decennia lang samen om hun geloof te beleven. Op Roze Zaterdag gebeurt dit tijdens de Roze Viering op grootschalige en creatieve wijze.

Dit jaar wordt in het bijzonder stilgestaan bij de vraag wie God is en wie mensen zijn: de wereld om ons heen en wijzelf veranderen steeds. Mensen en God zijn –gelukkig maar- nooit vast te pinnen of in hokjes te stoppen. Elkaar, onszelf en God kennen blijft daarmee een uitdaging die een leven lang duurt. De dienst wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor en voor de begeleiding van de zang zijn er enthousiaste en bekwame muzikanten. Tijdens de viering zal een doventolk aanwezig zijn en er worden liturgieën in braille gemaakt. De kerk is goed toegankelijk voor minder valide bezoekers. Er is oppas voor kinderen van 0-6 jaar.

De Roze Zaterdag Viering van 2013 wordt georganiseerd onder de auspiciën van de Utrechtse Stedelijke Raad van kerken (USRK). Het citypastoraat Domkerk biedt ons gastvrijheid en meer! Ds. Alleke Wieringa (Remonstrantse Gemeente Utrecht) houdt de overweging. Aan de liturgie en praktische organisatie is meegewerkt door vrijwilligers uit de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de EUG Janskerk.

Voor en na de viering ben je welkom in het DomCafé, dat van 10:00 tot 15:00 uur open is. Na afloop van de viering is er gelegenheid om door te praten. Wij nodigen iedereen van harte uit om op 29 juni aan te sluiten in de Domkerk, Domplein, Utrecht (15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station): de Roze Viering begint om 11:00 u.