Archief per auteur

okt 10

Amsterdam, 30 september 2019

Lancering en presentatie HolyBe

Online platform voor en door christelijke LHBTI-jongeren

Op vrijdag 11 oktober presenteren de LCC Plus Projecten, projecten voor de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring, de allereerste online community specifiek gericht op christelijke LHBTI-jongeren. Het online platform is bedoeld voor christelijke LHBTI-jongeren die op zoek zijn naar informatie, maar ook waar jongeren elkaar kunnen bemoedigen omtrent thema’s als seksuele diversiteit en geloof. Op HolyBe vloggen verschillende christelijke LHBTI-jongeren over hun eigen leven, hun vragen en zoektocht. Tieners kunnen zo rolmodellen vinden en ook reageren en vragen stellen.

Presentatie
Op coming-out dag 11 oktober 2019 wordt in de Singelkerk te Utrecht de website gepresenteerd en gelanceerd. Joëlle Bakhuis, een van de initiatiefnemers: “Het begon met een droom, een idee. Op een mooie zomeravond 2018 werd dat idee uitgewerkt. Later werd het een team, wat stilletjes maar hard werkte aan de realisering. Vrijwillig en gedreven, omdat we vinden dat het nodig is dat het er komt.” Sanna de Boer, projectmanager van de LCC Plus Projecten vult aan: “Het is mooi om te zien dat wij op de coming-out dag als het ware uit de kast komen met deze nieuwe website. Want waar vind je als tiener/jongere nu informatie als je zelf LHBT’er en christen bent? In onze vlogs proberen we zoveel mogelijk onderwerpen aan te kaarten en het gesprek met de tieners en jongeren aan te gaan. Je bent namelijk niet de enige.” HolyBe is actief op YouTube, Instagram en Facebook zodat er een online community ontstaat van christelijke LHBTI’ers. Alles komt uiteindelijk samen op de website: www.holybe.nl.

Eenzaamheid onder christelijke LHBTI-jongeren

Bakhuis onderstreept dit laatste punt met name: “De informatie en vlogs op HolyBe zijn bedoeld om jongeren houvast te geven. Ik vlog zelf ook, over thema’s die met psychologie te maken hebben zoals zelfacceptatie en somberheid. Want de jaren in de kast zijn eenzame jaren waarin jongeren goede info en bemoediging nodig hebben. De suïcide cijfers zijn schrikbarend hoog en christelijke jongeren zitten gemiddeld drie jaar langer in de kast dan niet-christenen. En wat doe je als je veel vragen hebt maar je durft er niet over te praten? Precies, je kijkt op internet. Ik hoop dat HolyBe de juiste ondersteuning voor deze jongeren kan zijn.”

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBTI-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer informatie: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender persoon.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten, tel. (06) 22 77 45 76, e-mail: gjvanleeuwen72@gmail.com of bij projectmanager Sanna de Boer, tel. (06) 23 71 15 40, e-mail: s.deboer@lccprojecten.nl.

apr 25

Amsterdam, 24 april 2019

Christelijke LHBT-koepel steunt oproep: ‘Stop met homogenezing!’

Ook in Nederland wordt in evangelische en pinksterkerken ‘homogenezing’ aangeboden, zo blijkt uit de RTL5-uitzending “Ewout & Homogenezing in Nederland’ van 23 april 2019. Fundamentalistische groepen proberen de homoseksuele oriëntatie van mensen te veranderen door psychische druk of soms zelfs met fysieke methoden. Het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, wil dat dit stopt en ondersteunt de oproep van COC Nederland tot een wettelijk verbod.

Oproep: stop met ‘homogenezing’ en zoek dialoog
Het LKP erkent de vrijheid van overtuiging voor elke kerk en geloofsgemeenschap, maar betreurt ten zeerste het hardnekkige karakter van ideeën en praktijken die homoseksualiteit ontkennen als een seksuele oriëntatie en menen dat deze is te genezen, te veranderen of te beheersen of zelfs ontkennen dat deze als zodanig bestaat. Genoemde uitzending laat zien dat (al dan niet theologische) veronderstellingen centraal staan in de ‘behandeling’ en dat er weinig tot geen aandacht is voor de ervaringen van LHBTI’s zelf. Resultaten van inmiddels decennia lang breed geaccepteerd onderzoek naar homoseksualiteit worden niet erkend of zelfs tegengesproken. Het LKP betreurt alle aanbod in evangelische en pinkstergemeentes dat er op is gericht de homoseksuele oriëntatie te veranderen en te beheersen. Deze zogenaamde ‘therapieën’, behandelingen en gebedspraktijken zijn uiterst schadelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Het LKP roept daarom ook op hier onmiddellijk mee te stoppen en actief het gesprek te zoeken met christelijke LHBTI-organisaties.

Beweging in conservatieve kerken en geloofsgemeenschappen
De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren ten aanzien van de houding tegenover LHBTI’s positieve verandering gebracht. In de evangelische en pinksterwereld staat die bezinning nog in de kinderschoenen, en homoseksualiteit wordt nog altijd gebruikt als een voorbeeld van de verwording van de westerse maatschappij. ‘Het staat op hetzelfde niveau als moord’, aldus een van de geïnterviewden in genoemd tv-programma. Het LKP roept koepelorganisaties als Missie Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) op hier een coördinerende rol waar te nemen, die bezinning en verandering in de gemeenschap van evangelische en pinksterkerken stimuleren kan.

Verbod gewenst bij aanhoudende onwil
Hoewel de overheid hier om de vrijheid van godsdienst zeer terughoudend dient te zijn, ondersteunt het LKP de oproep van COC Nederland (www.coc.nl/geloof-cultuur/coc-wil-verbod-op-homogenezing) aan de regering om maatregelen te nemen die homogenezing en welke praktijk dan ook die homoseksualiteit probeert te veranderen of te beheersen te verbieden bij aanhoudende onwil van evangelische en pinksterkerken zich op de eigen praktijk te bezinnen en te stoppen met praktijken die mensen ernstig beschadigen.

LKP

Het LKP is de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Al meer dan dertig jaar komt het LKP op voor de belangen van christelijke LHBTI’s en stimuleert de dialoog in kerken. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP staat voor een inclusief christendom en streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP participeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Websites: www.lkp-web.nl, www.lccprojecten.nl, www.euroforumlgbtchristians.eu.

 

LHBTI* staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekseconditie

———————————————————

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het LKP Kees Goedegebuur, tel. (06) 319 16 198, e-mail: pers@lkp-web.nl.

mrt 19

De LCC Plus Projecten zijn op zoek naar een frisse en deskundige:

Social Media/Digitale Communicatie Specialist
Gemiddeld 8 uur per week

In het projectplan “Sterk Verbonden! Christelijke LHBTI’ers en hun omgeving” (2019-2021) zijn er projecten voor drie doelgroepen: jonge LHBTI’ers (18-), ouders van LHBTI’ers, en LHBTI’ers die op latere leeftijd uit de kast komen. Daarnaast dient ook de christelijke LHBTI-alliantie versterkt te worden.

Ben jij die digitale whizzkid die geloof en LHBTI online en op social media weet te vertalen tot een ijzersterke digitale presence op social media voor onze projecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De vacature kun je hier vinden: Vacature social media-online specialist LCC Plus def. Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie dan voor vrijdag 29 maart 2019 naar Hans-Dieter de Smit, projectmanager LCC Plus Projecten via jad.desmit@lccprojecten.nl. Voor verdere vragen kun je ook met hem contact opnemen via telefoonnummer 06- 5432 2117. De eerste gesprekken zullen worden gevoerd in de week van 8 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
mrt 13

Het programma Hij is een Zij van KRO-NCRV is bezig met de voorbereidingen van alweer het vijfde seizoen! De programmamakers komen graag in contact met mensen die hun verhaal willen delen. Intersse? Neem dan contact op via hijiseenzij@skyhightv.nl of 06 4990 0945.

feb 13

DAT ER WOORDEN ZIJN DIE ZEGEN AAN ONS DOEN

De commotie in kerk en samenleving die de Nashville-verklaring teweegbracht en de aandacht die deze in de media ontving hebben aan het licht gebracht, dat het christelijk geloof en wat zich afspeelt in kerkinstituten nog niet naar de rand van de moderne samenleving is verbannen. Standpunten voor en tegen deze verklaring kregen via de media een ruim bemeten platform. Ook bij mijzelf heeft deze Nashville-verklaring het nodige teweeggebracht.

Toen ik mij tegenover mijn beste vriend die homo is in krachtige bewoordingen uitsprak tegen de Nashville-verklaring herinnerde hij mij in enkele niet mis te verstane zinnen aan mijn eigen vroegere standpunt. Vanaf de eerste klas gymnasium kennen wij elkaar, al meer dan vijftig jaar. En toen wij beiden studeerden kwam hij uit voor zijn homo-zijn, maar liet ik hem in de steek wegens eigen positie in de kerk en wegens een orthodoxe theologie en bijbelbeschouwing.

In de jaren 1977-1999 was ik predikant en gedurende een groot deel van deze periode deelde ik de visie van hetgeen nu in de Nashville-verklaring verwoord wordt. Een wijze van bijbellezen ten aanzien van homofilie en homoseksualiteit die niet vrij was van fundamentalisme, de inhoud van publicaties van G.J.M. van den Aardweg die homofilie als gevoelsstoornis en verwrongen opvoeding zag en de ‘therapeutische’ benaderingen van de Stichting Onze Weg (homofilie en homoseksualiteit zijn in een weg van ‘bekering’ te ‘genezen’) droeg ik uit in een publiek optreden. Ik deed dat via artikelen in periodieken en in prediking, voor zover het themadiensten over ethische vraagstukken betroffen. Door deze opvattingen en door dit optreden heb ik mij niet alleen schuldig gemaakt aan een fundamentalistische manier van bijbellezen, maar ook aan het aanhangen van verwerpelijke theorieën en praktijken ten aanzien van mensen die anders geaard zijn. Het is mij duidelijk, dat ik hierdoor mensen heb teleurgesteld en pijn gedaan, waardoor ik hen ook beschadigd heb. Ik zeg dit in alle eerlijkheid, tot mijn eigen schade en schande. De opvattingen van destijds heb ik radicaal achter mij gelaten en ik ben tot geheel andere inzichten gekomen, inzichten die ik reeds gedurende vele jaren mag heb. Het zou te ver voeren om deze ontwikkeling uit te leggen en te verantwoorden. Ik ben dit platform erkentelijk voor de mogelijkheid om op hun website in het kort rekenschap af te leggen van een volkomen gewijzigd inzicht.

Met mijn beste vriend is het, door mijn verandering van inzicht en opstelling en zijn vergeving, al jaren weer geheel en al goed. Zijn weg is lang, zwaar en moeilijk geweest. Met hem verheug ik mij in zijn geluk van het homo-zijn, waarin hij voor zijn leven genezing mocht vinden. Ik houd van hem om wie hij is.

Na het predikantschap werd ik docent klassieke talen. In lessen gaat het regelmatig ook over andere zaken dan Grieks en Latijn. Wanneer de kwestie van de homofilie en de homoseksualiteit ter sprake komt, vertel ik mijn leerlingen over mijn vroegere en huidige inzichten en bind ik hen op het hart om hen te aanvaarden, te begrijpen en lief te hebben, die in hun ogen ‘anders’ zijn.

En waar ik zelf sta? Ik sta daar, waar de bijbel vanuit het humanum wordt gelezen, zodat (in de zaak waar het nu over gaat) er voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders die ruimte, vrijheid en respect aanwezig zijn, waarin zij kunnen zijn wie zij zijn en hoe zij zijn. Voor mij gaat het in de bijbel om woorden die zegen doen aan mensen. Het gaat om het doen van goed en waar en recht, om het humanum. En om niets anders.

 

Amersfoort, Dr. J.J.C. Dee

jan 08

 

Nashville Verklaring schadelijk voor christelijke LHBT’ers

Zorg over sociale acceptatie van LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

In het eerste weekend van januari zetten 250 orthodox-protestantse predikanten en politici hun handtekening onder de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashville Verklaring’. De verklaring verzet zich tegen een verdere acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken. De christelijke LHBT+-organisaties die samen werken in de LCC Plus Projecten zijn verbijsterd over de verklaring en vooral bezorgd over het effect er van in de kring van de ondertekenende predikanten.


Streep door de rekening van proces van dialoog en gesprek

In de afgelopen tien jaar is vanuit de LCC Plus Projecten hard gewerkt aan de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring. Met name de christelijke orthodoxie was en is daarin speerpunt van aandacht. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LHBT’ers in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LHBT’ers volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.” De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

Zorg over LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

De grootste zorg van de vertegenwoordigers van de LCC Plus organisaties ligt bij het effect van de verklaring op LHBT’ers in orthodox-christelijke kring. Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroeplid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LHBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.” Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken

De LCC Plus organisaties roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten, tel. (06) 22 77 45 76, e-mail: gjvanleeuwen72@gmail.com.

jan 02

Nieuwe subsidie voor christelijke LHBT+-organisaties

Vijf nieuwe projecten in binnen- en buitenland

Na drie succesvolle projectperiodes (sinds 2008) heeft een nieuwe alliantie van christelijke LHBT+-organisaties opnieuw subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring te vergroten. De periode van de nieuwe zogeheten LCC Plus Projecten loopt van eind 2018-2021.Opkomen voor gelovige LHBT+’ers blijft nodig

Binnen de bredere doelstelling van de verbetering van de sociale acceptatie van LHBT+’ers in christelijke kring heeft een nieuwe alliantie van christelijke LGHT+-organisaties die het projectenwerk draagt, verschillende doelgroepen onderscheiden. Zo komt er gerichtere aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren worden gezocht en ondersteund in hun eigen sociale omgeving. De aandacht voor ouderen gaat vooral uit naar hen die op latere leeftijd voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit zijn uitgekomen. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen jaren, maar actieve aandacht voor gelovige LHBT+’ers blijft onverminderd nodig. Uit onderzoek blijkt dat zij behoren tot de meer kwetsbare groepen. We zijn erg content met deze nieuwe projecten voort te kunnen bouwen op ons eerdere werk.”

Internationaal werk

Een nieuwe organisatie in de Nederlandse alliantie is het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Deze in Nederland gevestigde organisatie ontvangt steun om de stem van gelovige LHBT+’ers in Europa te versterken als partner in de dialoog met kerken, overheden en politieke instituties. Daarnaast wordt steun ontvangen om de positie van met name gelovige LHBT+’ers in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië te verbeteren. Wielie Elhorst, co-voorzitter van het Europees Forum en lid van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “De subsidie is een hernieuwde erkenning van het werk van het Europees Forum dat al in 1982 van start is gegaan. De laatste jaren heeft het Europees Forum zich kunnen positioneren als een belangrijke gesprekspartner voor kerken en in politieke omgevingen, zoals de Raad van Europa. Met de subsidie kan deze presentie verder worden uitgebouwd en versterkt. Het Europees Forum kan in het gesprek over religieuze vrijheden en mensen-rechten een belangrijke functie vervullen.”

Projectperiode 2018-2021

Om het werk uit te kunnen voeren wordt een projectmanager aangesteld. De projecten voorzien ook in verdere versterking van de christelijke LHBT+-beweging. Veel van het projectenwerk wordt uitgevoerd door de vrijwilligers die van deze beweging deel uit maken en die zich in de haarvaten van de christelijke gemeenschappen bevinden waarin en waarvoor het werk wordt gedaan.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.


LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten, tel. (06) 22 77 45 76, e-mail: gjvanleeuwen72@gmail.com.

mei 17

DOE MEE AAN EEN ONDERZOEK NAAR DE WORSTELING VAN TRANSGENDERS MET GELOOFSVRAGEN!

Wat maak je als gelovige transgender mee in je geloofsgemeenschap? Met welke geloofsvragen zit je persoonlijk in relatie tot je transgender zijn? Hoe gaat jouw kerk om met transgenders? Vertel je verhaal door deze enquête in te vullen!

Hoe?
– door de enquête in te vullen
– door de vragenlijst te delen in je netwerk

Zie:
https://www.survio.com/survey/d/transgender-en-geloof-ond

apr 19

IN GESPREK MET DS. EMMANUEL KONNEY OVER SEKSUELE DIVERSITEIT

SLOTPRESENTATIE PROJECTEN SOCIALE ACCEPTATIE CHRISTELIJKE LHBT+-PERSONEN

Begin februari 2018 kwam ds. Emmanuel Konney van de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost in opspraak. In het tv-programma Nieuwsuur vergeleek hij homoseksualiteit met criminaliteit en dat viel niet in goede aarde. Verschillende organisaties die met de sociaal geëngageerde predikant samenwerkten, zegden hun samenwerking op of namen afstand van zijn uitspraken. De LCC Plus Organisaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring, nodigden hem uit voor een dialooggesprek. Dit vindt op vrijdag 20 april a.s. plaats in de kerk van ds. Konney zelf, voorafgaand aan de slotpresentatie van de in 2015-2018 uitgevoerde LCC Plus Projecten.

Op het snijvlak van culturen en identiteiten
Amsterdam-Zuidoost herbergt een groot aantal kerken waarin christenen samenkomen met een niet-Nederlandse achtergrond, aangeduid met ‘Migrantenkerken’. De Pentecost Revival Church van ds. Konney is er daar één van. Deze kerk wordt vooral bezocht door Ghanese christenen. Het spreekt voor zich dat deze gemeenschap niet zonder meer dezelfde waarden en normen deelt als de Nederlandse cultuur, ook ten aanzien van seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit verklaart tegengestelde meningen of een andere manier van spreken over dit soort onderwerpen. In het voorgenomen dialooggesprek op vrijdag 20 april a.s. gaat ds. Konney in gesprek met ds. Wielie Elhorst, projectmanager van de LCC Plus Projecten en LHBT-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, over wat leven en werken op het snijvlak van culturen en identiteiten betekent.

Sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke gemeenschappen
Na het dialooggesprek vindt de slotpresentatie van de projectperiode 2015-2018 van de LCC Plus Projecten plaats. Deze projecten beogen de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. Het publieksverslag wordt overhandigd aan de Directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW Jacqueline Prins die de projecten financieel heeft ondersteund. De projecten ondersteunden initiatieven in de gemeenschappen van reformatorische en evangelicale christenen, de gemeenschap van gelovige transgenders en het christelijke onderwijs.

Slotpresentatie
Het dialooggesprek en de slotpresentatie vinden plaats op vrijdag 20 april a.s. in de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost, gebouw ‘Charity’s House’, Bijlmerdreef 1239 (www.charityshouse.nl). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

LCC Plus organisaties
De LCC Plus organisaties zijn vijf christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans-Dieter de Smit, LCC Plus projectcoördinator, tel. (06) 54 32 21 12, e-mail: jad.desmit@lccprojecten.nl.

feb 07

Het televisieprogramma Hij is een Zij (KRO-NCRV) komt graag in contact met transgender jongeren die hun verhaal willen vertellen. Van harte aanbevolen: