Archief voor 'Nieuws'

apr 07

Na een zeer succesvolle eerste editie, willen de LCC Plus Projecten jou graag uitnodigen voor de tweede roze vrouwendag op zaterdag 14 oktober 2017! Het thema voor deze dag is True Colors: Shining Through!, over kleur bekennen binnen kerk en maatschappij. De dag vindt plaats op de Guido de Brès school (Paladijnenweg 251)  in Amersfoort vanaf 10.30 uur. Een dag van ontmoeting, boeiende sprekers, interessante workshops, bezinning, en natuurlijk een knalfeest om de dag mee af te sluiten!

We vragen een kleine bijdrage van € 12,50 om de kosten te dekken. Hiervoor krijg je koffie, thee en andere drankjes; lunch en diner zijn ook inbegrepen. Meerdere consumpties is voor eigen kosten (alleen contant, GEEN PIN). Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen, waarna je verdere informatie ontvangt om je bijdrage over te maken en je aanmelding compleet te maken:

Voor meer informatie over de dag ga je naar www.lccprojecten.nl/true-colors-shining-through. Like en deel ook onze Facebookpagina@TrueColorsShiningThrough!

We zien je graag op 14 oktober om samen een onvergetelijke dag voor roze vrouwen neer te zetten!

 

Deze themadag wordt georganiseerd door de LCC Plus Projecten. Deze projectgroep bestaat uit het LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl, en Netwerk Mirre.

jun 04

In de afgelopen dagen zijn er in de media berichten verschenen over een nieuwe stichting: Hart van Homo’s. Deze stichting is opgezet door de Stichting Weerbaar in Seksualiteit. Deze laatste ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Ook de LCC Plus organisaties ontvangen subsidie van het ministerie van OCW. Sinds 2008 voeren de LCC Plus organisaties hiermee projecten uit die de sociale acceptatie van christelijke LHBT’s binnen en buiten hun eigen (geloofs)gemeenschappen beogen.

De LCC Plus organisaties hebben de subsidieaanvraag voor de huidige projectperiode in 2015 ingediend. De subsidieaanvraag van de LCC Plus organisaties en die van Weerbaar in Seksualiteit zijn op verzoek van het ministerie van OCW in één aanvraag gebundeld. Hoewel er dus strikt genomen een formele relatie bestaat, willen de LCC Plus organisaties beklemtonen dat zij enkel en alleen verantwoordelijkheid dragen voor de eigen projecten.

Binnen de LCC Plus projecten ligt de nadruk op de vrijheid en de ontwikkeling van christelijke LHBT’s zelf. De LCC Plus organisaties zijn van mening dat christelijke LHBT’s in volledige vrijheid en in een veilige omgeving moeten kunnen kiezen voor een bestaan dat zij naar eigen inzicht invullen, met of zonder seksuele relatie.

Voor wat de Stichting Weerbaar in Seksualiteit beoogt met haar werk, kunt u terecht op de website van deze organisatie. Daar vindt u ook de benodigde contactgegevens: www.weerbaarinseksualiteit.nl/.

jan 22

Teleurstellend besluit Nederlands Gereformeerde Kerken

In 2013 besloot de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken tot het aanstellen van een commissie die onderzoek moest gaan doen naar de openstelling van de kerkelijke ambten voor homo’s en lesbiennes. De commissie leverde in 2015 een gedegen rapport af van ruim tweehonderd pagina’s, de afsluiting van een uitgebreide zoektocht naar een Bijbels perspectief op de kwestie. Een meerderheidsstandpunt in het rapport ondersteunde de openstelling van de ambten. Desondanks is door de Landelijke Vergadering op zaterdag 16 januari jl. besloten dit niet te doen. De christelijke LHBT-organisaties, verenigd in de zogenaamde LCC Plus Alliantie, vinden dit besluit teleurstellend. Zij constateren met spijt dat de Nederlands Gereformeerde Kerken een kans hebben laten passeren homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen als volwaardige medechristenen te erkennen.

Spagaat voor homo’s en lesbiennes blijft in stand

De LCC Plus organisaties zijn de commissie erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop deze haar werk heeft verricht en is dankbaar voor de mogelijkheid gesprekken te hebben kunnen voeren met de commissieleden. De LCC Plus organisaties prijzen de commissie voor deze inzet, maar betreuren het dat de inbreng van homo’s en lesbiennes zelf, een belangrijk onderdeel in het rapport, niet zwaarder heeft gewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De spagaat waarin veel LHBT’ers zich binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken bevinden, blijft zo in stand.

Gevoel van onveiligheid in NGK-gemeentes nog niet geweken

De Landelijke Vergadering heeft besloten niet te berusten in een mogelijk onveilige situatie voor homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeente. De LCC Plus organisaties zijn positief over deze intentie. Zij roepen de Landelijke Vergadering daarom dringend op het gesprek met haar LHBT-leden voort te zetten en te blijven streven naar een situatie waarin LHBT’ers werkelijk onderdeel zijn van de kerk en ten volle kunnen bijdragen aan Gods koninkrijk. Zo kan het gevoel van onveiligheid onder velen wijken.

Oproep besluit te heroverwegen

De LCC Plus organisaties roepen de Landelijke Vergadering op haar besluit te heroverwegen. Leden van genoemde organisaties zijn meer dan bereid opnieuw het gesprek aan te gaan over de positie en participatie van LHBT-leden in de gemeentes van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Door gelijkwaardige participatie kan de kerk lichaam van Christus zijn, met respect voor alle onderdelen daarvan in hun unieke en onvervangbare eigenheid.
Nederlands Gereformeerde Kerken
De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967 ontstaan uit een scheuring van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dit kerkgenootschap telt ongeveer 33.000 leden, verdeeld over ongeveer negentig plaatselijke gemeentes. Nog in 2004 besloot de Landelijke Vergadering van deze kerken de vrouw toe te laten tot het ambt van predikant.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties voeren drie projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT’ers. Een van deze projecten wil de sociale acceptatie in gereformeerde, reformatorische en evangelische kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Meer info is te vinden op: www.lccprojecten.nl.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

apr 14

LCC Plus, de alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, sluit op vrijdag 17 april met een feestelijke eindpresentatie een projectperiode van drie jaar af. Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt. […]

mrt 26

Op vrijdagmiddag 17 april 2015 presenteert de alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus Projecten de resultaten van de projectperiode 2012-2015. Tijdens deze eindpresentatie geven de LCC Plus Projecten een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten aan het ministerie van OCW, de betrokken partijen en de eigen achterban. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.
Op het gebied van hulpverlening, onderwijs, de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen en de zichtbaarheid van christelijke LHBT’s in Oost-Europa zijn belangrijke stappen gezet. Meer informatie over de Eindpresentatie vind je in deze flyer.. De LCC Plus Projecten verwelkomen je graag!

mrt 04

Cover VanAchterDeKastHet boek “Van achter de kast” van Miriam van Tunen dat eind 2014 verscheen, werd mij in handen gedrukt door twee vriendinnen. “Dit moet je lezen, zó herkenbaar!” Ik heb het al twee keer gelezen nu, de tweede keer maakte het boek zo mogelijk nog meer indruk dan bij eerste lezing. Het verhaal van een jonge vrouw verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die erachter komt dat ze lesbisch is, is indringend maar leest vlot. Miriam schrijft humorvol en direct. Ze deelt met de lezer(es) wat ze voelt, ziet, ruikt en denkt en kiest haar beeldspraken mooi en consequent: “Ik weet dat ik op het verkeerde spoor zit, maar heb niet het lef om mijn eigen treinstel van de baan te trekken.” (Citaat “Van Achter De kast”). […]

mrt 03

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.

Naar aanleiding van de geplande behandeling in de Eerste Kamer bachten de LCC Plus organisaties gisteren een gezamenlijk persbericht uit dat u hier kunt lezen  De alliantie stuurde in verband met de behandeling van dit wetsvoorstel al eerder een brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer.brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer

jul 28

Gay Pride Kerkdienst PLUS: ontbijt – dienst – onthulling website

Gay Pride Kerkdienst in Amsterdam op 3 augustus

 

De Gay Pride Kerkdienst groeit! Voorafgaand aan de dienst vindt in het kader van TransPride een TransPride-ontbijt plaats voor gelovige transgenders en hun familieleden en vrienden. Na de dienst wordt de website regenbooghulp.nl gelanceerd. De dienst zelf is dit jaar voor een deel meertalig voor de vele buitenlandse gasten die mee zullen vieren.

 

TransPride
De Gay Pride verwelkomt dit jaar voor het eerst TransPride. Op zondag 3 augustus wordt daarom voor het eerst een TransPride-ontbijt georganiseerd. Per Vermaas, mede-organisator: ‘Met het ontbijt willen we een activiteit aanbieden die ontspanning biedt en waarin gelovige transgenders en hun vrienden en familie in alle rust van gedachten kunnen wisselen. Een mogelijkheid voor reflectie onder het genot van een heerlijk ontbijt.’

Regenbooghulp.nl

Na een boekje voor hulpverleners die te maken krijgen met LHBT-mensen die een gelovige achtergrond hebben(Geloven onder de regenboog), komt er nu ook een website die eenieder die het aangaat snel wegwijs maakt bij vragen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit: www.regenbooghulp.nl. De website wordt na de Gay Pride Kerkdienst feestelijk gelanceerd. Mariecke van den Berg, stafmedewerker van de LCC Plus Projecten: ‘Voor gelovige LHBT’s is het belangrijk dat ze terecht kunnen bij een hulpverlener die recht doet aan hun geloofsovertuiging. Deze website is een belangrijke stap in de richting van goede, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke hulpverlening.’ Naast de lancering vindt er een gesprek plaats met een panel van hulpzoekers en hulpverleners en met de zaal over de rol van geloof in de hulpverlening aan christelijke LHBT´s.

 

Lezingen door Irene Hemelaar en Cindy Ndagire

Tijdens de Gay Pride Kerkdienst leest Irene Hemelaar uit de Bijbel. Irene is als zangeres een groot liefhebber van het Nederlandse lied. Daarnaast is zij directeur content van Amsterdam Gay Pride. Met haar komst heeft de jaarlijkse Gay Pride gewonnen aan nog meer inhoud en het in beeld brengen van de vaak aangevochten levens van LHBT’ers, nationaal en internationaal. De tweede lezing in de dienst wordt verzorgd door Cindy Ndagire, een van de leden van de zelforganisatie Uganda Gay on Move die zich inzet voor LHBT-asielzoekers uit Uganda. Een van de twee collectes van de dienst is bestemd voor deze groep.

Nieuw lied

Voor de Gay Pride Kerkdienst schreef de Amsterdamse dichter/theoloog Sytze de Vries het lied ‘Ik ga de stilte in’. Op 3 augustus wordt het voor het eerst ten gehore gebracht. De sopraan Marene Elgershuizen, het Amstel Gospel Choir en organist/pianist Henny Heikens nemen de overige muzikale inbreng voor hun rekening.

 

Gay Pride Kerkdienst: Listen!
De bezoekers van de Gay Pride Kerkdienst worden dit jaar uitgenodigd te luisteren naar de stem in zichzelf. In discussies over homoseksualiteit wordt LHBT-mensen vaak gevraagd toch ook vooral begrip te hebben voor de visies van anderen. De eigen stem van LHBT-mensen heeft echter veel te zeggen… en dat mag gehoord worden! Rebecca Onderstal, predikant in Cothen en voorganger: ‘Die eigen stem is als ooit gezaaid zaad dat lang in stilte op ontkieming heeft moeten wachten. Dat wachten is niet altijd even gemakkelijk, maar als het eenmaal ontkiemt, kan het niet langer verborgen blijven. Een mooie lezing uit het Evangelie naar Marcus zal ons luisteren, stil zijn én ontkiemen in de Gay Pride Kerkdienst begeleiden.’

 

Tijden en plaats

Transpride-ontbijt: 10.30-12.00 uur (meer info en aanmelding: www.lkp-web.nl).

Gay Pride Kerkdienst: 12.30-13.45 uur (deuren open: 12.00 uur).

Toegankelijk voor rolstoel, ringleiding voor doven en slechthorenden, doventolk aanwezig,

hapje en drankje na afloop, live uitzending via: www.keizersgrachtkerk.nl -> kerkdiensten.

Facebook:gaypridekerkdienst / Twitter: @gaypridekerk

Lancering www.regenbooghulp.nl: 14.00-15.00 uur

Keizersgrachtkerk: Keizersgracht 566 in Amsterdam.

 

Organisatie Gay Pride Kerkdienst

De verantwoordelijkheid voor de Gay Pride Kerkdienst wordt gezamenlijk gedragen door: Protestantse Kerk Amsterdam, LKP – Landelijke koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging, Keizersgrachtkerkgemeente Amsterdam, CHJC – Vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

 

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

 

mei 02

Nu vooral aandacht besteden aan pastorale zorg lesbiennes en homo’s in eigen kring

Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboeop homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg

De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling Van der Hoeven die in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk vraagt om Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken. René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Reformatorische kerken in beweging

Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba van de Hersteld Hervormde Kerk dominee Ronnie Mulder herkent het beeld dat Burggraaf in zijn artikel schetst niet, maar erkent in het Nederlands Dagblad (1 mei 2014) dat de ervaringen per gemeente verschillen. Ook dr. Jan Hoek erkent dat lesbiennes en homo’s nogal eens in de problemen komen, omdat zij van tevoren al weten dat zij zullen worden veroordeeld, als zij het gesprek zoeken. Heleen de Boer (vice-voorzitter van het LKP): “Wij prijzen dominee Burggraaf om zijn moed en hopen dat hij door zijn kerk goed wordt opgevangen in de komende tijd. Dominee Burggraaf spreekt ook van anderen in dezelfde situatie. Wij vermoeden dat het hier slechts om het topje van de ijsberg gaat. Wij hopen daarom dat de Hersteld Hervormde Kerk nu alle prioriteit legt bij pastorale zorg voor lesbiennes en homo’s in eigen kring.

4 mei (dodenherdenking) en 17 mei (IDAHOT)

Dominee Burggraaf schreef zijn artikel (http://cor-docile.eu/artikel.html) na een bezoek aan concentratiekamp Dachau. Natuurlijk is er geen rechte lijn te trekken vanuit Nazi-Duitsland naar homo’s en lesbiennes in de orthodoxere kerken, maar vandaag de dag bieden veel van deze kerken voor lesbiennes en homo’s geen veilige omgeving en dat doet hen geweld aan. De LCC Plus organisaties stemmen daarom in met de door Burggraaf geformuleerde noodzaak ook vandaag de dag in deze kerken actief aandacht te besteden aan het (nonverbale) geweld dat lesbiennes en homo’s daar ervaren. Het aantal homoseksuele jongeren uit orthodox-christelijke kring dat aan zelfmoord denkt is veel te hoog, zo blijkt uit onderzoek. Op 4 mei wordt op het Homomonument in Amsterdam stilgestaan bij alle geweld hoe dan ook tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele en trangender mensen, vroeger en nu. Op 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, gebeurt dat ter gelegenheid van deze dag ook in de Oranjekerk in Amsterdam. De LCC Plus organisaties prijzen en ondersteunen een ieder die in eigen kring tegen geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders opstaat.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties bestaan uit de volgende organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met middelen van het Ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie www.lccprojecten.nl.

 

dec 02

Per 1 januari 2014 legt drs. Wielie Elhorst zijn functie neer als voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Tienjarig bestuurslidmaatschap

Wielie Elhorst werd in 2003 lid van het LKP-bestuur en een aantal jaren later voorzitter. Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. In zijn professionele leven is Elhorst senior medewerker van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (specialisme catechese), predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van dezelfde kerk en promovendus catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. De tijd die nodig is om de promotiestudie tot een goed einde te brengen, heeft Elhorst doen beslissen zijn functie neer te leggen. Elhorst: “Ik neem met spijt afscheid van het LKP-werk. Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan de organisatie en zie dat alle inzet van de afgelopen jaren zijn vruchten aan het afwerpen is. Dit werk wordt zonder twijfel goed voorgezet door het altijd betrokken en actieve LKP-bestuur.”

Blijvende betrokkenheid

Aan de inzet van het werk voor christelijke LHBT’ers komt bij het vertrek van de voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Elhorst blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam, de landelijke themadag ‘Transgenders en geloof’ op 15 maart a.s. en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij als agendalid van het LKP-bestuur lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

Afscheid op 15 maart 2014

Elhorst neemt officieel afscheid tijdens een feestelijke receptie na de themadag ‘Transgenders en geloof’ op zaterdag 15 maart a.s.

Nieuwe voorzitter

Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen een vacaturetekst opvragen bij de secretaris van het LKP, dhr. Frits Brommet, e-mail: secretaris@lkp-web.nl. Het LKP is een koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties. Het LKP streeft volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ers na in kerk en samenleving.

 

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender