Archief voor 'Deskundigheid & weerbaarheid'

dec 18

Je staat voor een zaal van dertig mensen en je wilt ze iets vertellen: een persoonlijk verhaal over homo/lesbo zijn en christen zijn; een politiek verhaal over homo-emancipatie; een theologisch verhaal over homoeksualiteit. Hoe structureer je je verhaal zo dat mensen blijven luisteren? Hoe maak je gebruik van je stem en je mimiek? Hoe maak en houd je contact met de mensen die voor je zitten?
Als je die situatie en die vragen herkent, dan is de training spreekvaardigheid op 6 februari 2010 iets voor jou. Helemaal omdat we een ware goeroe bereid hebben gevonden om de training te geven: Wouter Klaassen.Wouter Klaassen Zijn naam is vermoedelijk niet bekend, maar je kunt er zeker van zijn dat je met regelmaat kijkt en luistert naar zijn leerlingen. Klaassen werkt namelijk al tientallen jaren aan de Media Academie in Hilversum en trainde vele presentatoren, politici en zakenlui.
De training is zeer belangrijk voor de mensen die zich hebben aangemeld als voorlichter in het kader van de lessen op middelbare scholen. Maar ook mensen die wel eens spreken op een avond van een plaatselijke kerk, een studentenvereniging of een andere groep kunnen veel leren van deze training. De training vindt plaats op zaterdag 6 februari 2010 op het Guido de Brès College in Amersfoort (vestiging Paladijnenweg 251). Naast deze training worden op diezelfde dag in hetzelfde gebouw ook voorlichters voor de scholen geïnstrueerd. Ook zij volgen daarnaast de training.
10.00-13.00 training spreekvaardigheid (eerste ronde)
11.00-13.00 instructie voorlichters (eerste ronde)
13.00-14.00 lunch
14.00-17.00 training spreekvaardigheid (tweede ronde)
14.00-15.30 instructie voorlichters (tweede ronde)

Let op: Als je je hebt aangemeld voor de training (al dan niet inclusief instructie voorlichters), dan heb je als het goed is een e-mail ontvangen, waarin vermeld staat wanneer je welk onderdeel volgt. Als je vragen hebt, neem dan contact op met projectcoördinator Marco Derks via lccprojecten [at] hotmail . com.

Net als alle andere trainingen is ook deze training geheel gratis! Dus noteer die datum in je agenda en meld je meteen aan door een mail te sturen naar de projectcoördinator, Marco Derks, via lccprojecten [at] hotmail . com. Geef daarbij je naam, (mobiele) telefoonnummer en in één zin je motivatie door.

okt 07

Op zaterdag 28 november 2009 organiseert het LKP een inhoudelijke themadag over Roze vieringen in gebouw De Heuvel in Rotterdam. Als je geïnteresseerd bent om over dit thema te horen en na te denken, geef je dan op en kom op 28 november naar gebouw De Heuvel in Rotterdam. Je bent welkom vanaf 10.00 uur.
Deze themadag gaat over ‘Roze vieringen’.  Deze vieringen zijn er al vele jaren in alle soorten en maten, en de groepen die deze organiseren verschillen al evenzeer. Het is de bedoeling om op deze dag het genoemde fenomeen eens tegen het licht te houden, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Inmiddels zijn al verschillende sprekers bereid gevonden om mee te doen, waaronder ds. J.H. (Hans) Uytenboogaardt, ds. R. (Rein) Philipp, ds. E. (Everdien) Hagen, drs. K. (Kees) Posthumus, en dit onder de bezielende leiding van onze dagvoorzitter mevr. ds. J.D.C. (Jacobine) Geel.

Naast  een inhoudelijke verdieping , een lezing, enkele presentaties, enige discussie en concrete uitvoering via enkele workshops zal tijdens deze themadag tevens de Roze-Kerstbundel worden gepresenteerd en de prijswinnaar van de verhalenwedstrijd bekend worden gemaakt.

Kosten voor deelname aan deze themadag zijn €20,00 per deelnemer (incl. lunch en afsluitende borrel). Voor studenten is de prijs is gesteld op €12,50. Als voor anderen de hoogte van dit bedrag problematisch is, schroom dan niet om contact op te nemen met Frits Brommet. Voor opgave moet je je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan Frits Brommet via e-mail (secretaris@lkp-web.nl) of per post (Geerdinkhof 421, 1103 RE Amsterdam Zuidoost). Je inschrijving voor deelname is pas rond wanneer het bedrag is overgemaakt naar girorekening 53610 t.n.v. LKP te Delft.

sep 24

Accepteren dat je homo of lesbo bent valt vaak niet mee. Je voelt je anders, soms buitenstaander of de enige die hiermee zit. En dan wordt het soms nog lastiger als je van huis uit christelijk bent opgevoed. Want kun je eigenlijk wel tegelijkertijd christen en homoseksueel zijn? CHJC, vereniging voor christelijke homo’s en lesbo’s, vindt van wel!
Uit eigen ervaring weten we hoe belangrijk het is om te praten over deze voor velen ongewone combinatie en ervaringen te delen. Daarom wordt van vrijdag 20 t/m zondag 22 november 2009 een coming-out weekend georganiseerd voor jongeren tot en met 30 jaar. Het weekend wordt gehouden op een mooie locatie in Vierhouten, op de Veluwe.
Wil je meer informatie of een aanmeldingsformulier? Mail dan naar chjc-comingoutweekend [at] live.nl of bel Robert via 06-40268820. Bekijk ook de Hyves-pagina: http://christenhomo.hyves.nl/.

aug 18

Reinier SonneveldBinnen het LKP, CHJC en ContrariO wordt heel wat schreven. Ook zijn er mensen die wel eens iets voor een krant of een magazine hebben geschreven of willen schrijven. Dat is een manier om anderen te laten delen in dingen die jij leuk of belangrijk vindt.

Om je boodschap over te brengen is het van belang dat je tekst helder, prikkelend, meeslepend is. Maar hoe doe je dat? Die vraag en andere vragen komen aan de orde tijdens een schrijfvaardigheidstraining, die op zaterdag 31 oktober van 13.00 tot 17.00 gehouden wordt in het gebouw van COC Nederland in Amsterdam. Na de zeer geslaagde mediatraining in mei wordt nu in het kader van LCC projecten aan de leden van het LKP en haar groepen, CHJC en ContrariO een training schrijfvaardigheid aangeboden. Het zal bijvoorbeeld gaan over ‘de alinea’ (Hoe lang is die? Hoe bouw je die op? Welke technieken kun je toepassen? Wat leest lekker?). Maar ook de zinsopbouw zal aan de orde komen.

De training wordt verzorgd door Reinier Sonneveld (1978). Hij is theoloog, schrijver en filmmaker. Ook werkt hij als scout en redacteur voor uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Hij was de jongste schrijver die de Publieksprijs voor het Beste Christelijke Boek won, en wel voor zijn boek Jutten (2006). Andere boeken van zijn hand zijn Vliegende boom: 365 pogingen tot vliegen (2007) en Jezus in 2011 (2007), en dit najaar verschijnt Het goede leven, over duurzaamheid en vrijgevigheid. Van zijn boeken zijn er inmiddels meer dan 100.000 over de toonbank gegaan. Meer over hem op www.reiniersonneveld.nl.

Je kunt je aanmelden door vóór 10 oktober een e-mail te sturen naar de projectcoördinator, Marco Derks, via lccprojecten [at] hotmail . com. Om de training zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat jij wilt leren, stelt hij het erg op prijs wanneer je vooraf antwoord geeft op de vragen: Waar loop je tegenaan? Wat vind je het moeilijkste aan schrijven? Wat zou je willen leren? Voeg deze antwoorden toe aan je aanmelding.

Datum: zaterdag 31 oktober 2009
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: COC Nederland, Rozenstraat 8, Amsterdam.