Archief per auteur

jun 04

In de afgelopen dagen zijn er in de media berichten verschenen over een nieuwe stichting: Hart van Homo’s. Deze stichting is opgezet door de Stichting Weerbaar in Seksualiteit. Deze laatste ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Ook de LCC Plus organisaties ontvangen subsidie van het ministerie van OCW. Sinds 2008 voeren de LCC Plus organisaties hiermee projecten uit die de sociale acceptatie van christelijke LHBT’s binnen en buiten hun eigen (geloofs)gemeenschappen beogen.

De LCC Plus organisaties hebben de subsidieaanvraag voor de huidige projectperiode in 2015 ingediend. De subsidieaanvraag van de LCC Plus organisaties en die van Weerbaar in Seksualiteit zijn op verzoek van het ministerie van OCW in één aanvraag gebundeld. Hoewel er dus strikt genomen een formele relatie bestaat, willen de LCC Plus organisaties beklemtonen dat zij enkel en alleen verantwoordelijkheid dragen voor de eigen projecten.

Binnen de LCC Plus projecten ligt de nadruk op de vrijheid en de ontwikkeling van christelijke LHBT’s zelf. De LCC Plus organisaties zijn van mening dat christelijke LHBT’s in volledige vrijheid en in een veilige omgeving moeten kunnen kiezen voor een bestaan dat zij naar eigen inzicht invullen, met of zonder seksuele relatie.

Voor wat de Stichting Weerbaar in Seksualiteit beoogt met haar werk, kunt u terecht op de website van deze organisatie. Daar vindt u ook de benodigde contactgegevens: www.weerbaarinseksualiteit.nl/.

jan 22

Teleurstellend besluit Nederlands Gereformeerde Kerken

In 2013 besloot de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken tot het aanstellen van een commissie die onderzoek moest gaan doen naar de openstelling van de kerkelijke ambten voor homo’s en lesbiennes. De commissie leverde in 2015 een gedegen rapport af van ruim tweehonderd pagina’s, de afsluiting van een uitgebreide zoektocht naar een Bijbels perspectief op de kwestie. Een meerderheidsstandpunt in het rapport ondersteunde de openstelling van de ambten. Desondanks is door de Landelijke Vergadering op zaterdag 16 januari jl. besloten dit niet te doen. De christelijke LHBT-organisaties, verenigd in de zogenaamde LCC Plus Alliantie, vinden dit besluit teleurstellend. Zij constateren met spijt dat de Nederlands Gereformeerde Kerken een kans hebben laten passeren homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen als volwaardige medechristenen te erkennen.

Spagaat voor homo’s en lesbiennes blijft in stand

De LCC Plus organisaties zijn de commissie erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop deze haar werk heeft verricht en is dankbaar voor de mogelijkheid gesprekken te hebben kunnen voeren met de commissieleden. De LCC Plus organisaties prijzen de commissie voor deze inzet, maar betreuren het dat de inbreng van homo’s en lesbiennes zelf, een belangrijk onderdeel in het rapport, niet zwaarder heeft gewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De spagaat waarin veel LHBT’ers zich binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken bevinden, blijft zo in stand.

Gevoel van onveiligheid in NGK-gemeentes nog niet geweken

De Landelijke Vergadering heeft besloten niet te berusten in een mogelijk onveilige situatie voor homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeente. De LCC Plus organisaties zijn positief over deze intentie. Zij roepen de Landelijke Vergadering daarom dringend op het gesprek met haar LHBT-leden voort te zetten en te blijven streven naar een situatie waarin LHBT’ers werkelijk onderdeel zijn van de kerk en ten volle kunnen bijdragen aan Gods koninkrijk. Zo kan het gevoel van onveiligheid onder velen wijken.

Oproep besluit te heroverwegen

De LCC Plus organisaties roepen de Landelijke Vergadering op haar besluit te heroverwegen. Leden van genoemde organisaties zijn meer dan bereid opnieuw het gesprek aan te gaan over de positie en participatie van LHBT-leden in de gemeentes van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Door gelijkwaardige participatie kan de kerk lichaam van Christus zijn, met respect voor alle onderdelen daarvan in hun unieke en onvervangbare eigenheid.
Nederlands Gereformeerde Kerken
De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967 ontstaan uit een scheuring van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dit kerkgenootschap telt ongeveer 33.000 leden, verdeeld over ongeveer negentig plaatselijke gemeentes. Nog in 2004 besloot de Landelijke Vergadering van deze kerken de vrouw toe te laten tot het ambt van predikant.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties voeren drie projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT’ers. Een van deze projecten wil de sociale acceptatie in gereformeerde, reformatorische en evangelische kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Meer info is te vinden op: www.lccprojecten.nl.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

apr 14

LCC Plus, de alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, sluit op vrijdag 17 april met een feestelijke eindpresentatie een projectperiode van drie jaar af. Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt. […]

mrt 26

Op vrijdagmiddag 17 april 2015 presenteert de alliantie van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus Projecten de resultaten van de projectperiode 2012-2015. Tijdens deze eindpresentatie geven de LCC Plus Projecten een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten aan het ministerie van OCW, de betrokken partijen en de eigen achterban. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn.
Op het gebied van hulpverlening, onderwijs, de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen en de zichtbaarheid van christelijke LHBT’s in Oost-Europa zijn belangrijke stappen gezet. Meer informatie over de Eindpresentatie vind je in deze flyer.. De LCC Plus Projecten verwelkomen je graag!

mrt 04

Cover VanAchterDeKastHet boek “Van achter de kast” van Miriam van Tunen dat eind 2014 verscheen, werd mij in handen gedrukt door twee vriendinnen. “Dit moet je lezen, zó herkenbaar!” Ik heb het al twee keer gelezen nu, de tweede keer maakte het boek zo mogelijk nog meer indruk dan bij eerste lezing. Het verhaal van een jonge vrouw verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die erachter komt dat ze lesbisch is, is indringend maar leest vlot. Miriam schrijft humorvol en direct. Ze deelt met de lezer(es) wat ze voelt, ziet, ruikt en denkt en kiest haar beeldspraken mooi en consequent: “Ik weet dat ik op het verkeerde spoor zit, maar heb niet het lef om mijn eigen treinstel van de baan te trekken.” (Citaat “Van Achter De kast”). […]

mrt 03

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart 2015 het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.

Naar aanleiding van de geplande behandeling in de Eerste Kamer bachten de LCC Plus organisaties gisteren een gezamenlijk persbericht uit dat u hier kunt lezen  De alliantie stuurde in verband met de behandeling van dit wetsvoorstel al eerder een brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer.brief aan de betrokken woordvoerders in de Eerste Kamer