Slidernavigatie linkerpijl
Slidernavigatie rechterpijl

LCC Plus Projecten

Welkom op de website van LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke lhbt-organisaties. Op deze website kunt u meer lezen over de projecten die LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre gezamenlijk uitvoeren om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager en projectcoördinator.

LCC Plus Projecten voert in de periode 2015-2017 drie projecten voor de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring onder de vlag “En nu verder”. Meer over de inhoud van deze projecten vindt u onder de menukeuze “Projecten 2015-2017′, of op onze facebookpagina van de LCC Plus Projecten: www.facebook.com/LCCPlusProjecten.

Het motto ‘En nu verder’ verwijst naar de twee eerdere projectperiodes van LCC:

  • In 2008-2012 voerde de alliantie tussen LKP, CHJC en ContrariO onder de naam LCC Projecten voor het eerst drie projecten uit: ‘Van Kerkgebouw tot Klaslokaal’, waarover meer informatie te vinden is onder de menukeuze ‘Projecten 2008-2012’ (submenu onder ‘Projecten 2012-2015’).
  • Begin 2012 is de alliantie uitgebreid met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met het oog op vijf nieuwe projecten onder het motto ‘Veilig en Vrij’. De uitbreiding van de alliantie naar vijf partners leidde tot de naamswijziging naar LCC Plus Projecten. Over wat er in deze projectperiode is gedaan en bereikt leest u alles onder de menukeuze ‘Projecten 2012-2015’.

 

Kostbaar in Mijn Ogen: Symposium over Christelijk Onderwijs, Veiligheid, en Seksuele Diversiteit

Ben je een docent, schoolbestuurder, ouder, LHBT-leerling, of ambtsdrager in een kerk of andere christelijke geloofsgemeenschap? Dan is dit symposium bedoeld voor jou! Het doel is om samen na te denken over de relatie tussen voorlichting over seksuele diversiteit, de veiligheid van LHBT-leerlingen op christelijke scholen, en de functie van christelijke identiteit binnen school en onderwijs. Wat betekent veiligheid voor LHBT-leerlingen op een school met een christelijke missie en schoolcultuur? In hoeverre staat zelfontplooiing van seksuele identiteit op gespannen voet met inclusief veiligheidsbeleid? Waar liggen de spanningen en de kansen?

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor dit symposium. Je kunt contact opnemen met jad.desmit@lccprojecten.nl